ความเข้าใจจากความรัก กลับตกเป็นบทเรียนที่ดีพร้อมกับมีความสำคัญ

ความรักที่ทุกคนนั้นพึงปรารถนาที่จะศึกษาค้นพบ กลับเปลี่ยนเป็นความรักที่ทุกคนส่วนมากไม่ได้ค้นพบตั้งแต่ครั้งแรก เหมือนว่าเป็นการศึกษานิสัยใจคอของแต่ละคนนั่นเอง นับได้ว่าความรักนั้นกลายเป็นความรักที่ทำการค้นเจอค่อนข้างยาก บางขณะความรักก็คงไม่ได้สอนให้เราเป็นคนโชคดีก็ได้ หรือว่าการเรียนรู้ที่จะสามารถได้รับความโชคดีเกี่ยวกับความรักเป็นเหตุให้เป็นเรื่องที่คาดเดายาก แต่ก็ใครก็ตามก็จะพยายามที่ค้นหามัน เพราะเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกท่านนั้นเกิดจากความโง่ พร้อมทั้งสติปัญญาที่แท้จริง สำหรับความรักที่ทุกคนรอคอยนั้น อาจจะไม่เป็นแบบใจคิดก็เป็นได้

 
ความรัก
ส่วนภายในโลกนี้ก็ยังค้นเจอว่ามีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งคือกลุ่มที่ไม่ค่อยสนใจพร้อมทั้งไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักสักเท่าใด โดยเฉพาะผู้ที่ไร้ความรัก กลับทำให้เขาต้องยืนอยู่บนโลกนี้เพียงลำพัง ซึ่งในตามหลักความเป็นจริงนั้น บนโลกนี้มีลักษณะเป็นกลม ๆ กลับไม่มีคนใดที่จะสามารถยืนหลักด้วยตัวเองได้ว่าจะอยู่คนเดียวได้ ซึ่งทุกท่านจำเป็นที่จะต้องมีความรัก พร้อมกับความห่วงใย ใส่ใจจากคนที่รัก จนเป็นเหตุให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนที่ได้เริ่มต้นกำเนิดด้วยความรักได้หลากหลายรูปแบบ ส่วนในเรื่องความรักนั้น จะต้องใช้ใจเป็นสื่อทั้งสองคน กลับกลับเป็นความรักที่ทุกคนจะต้องใช้ใจเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ดังนั้นสิ่งที่ปรารถนานั้นมักจะได้รับการรักแท้ ความรักหรือผู้ที่รักเราที่จะไม่หวังสิ่งตอบแทนใดอย่างถ่องแท้