แหล่งซื้อของในมาดแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ภาพภายนอกของตลาดโรงเกลือ

เป็นเนื่องจากตลาดโรงเกลือ เป็นเสมือนสถานที่เที่ยวที่สำคัญ หรือแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่โตแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่กว้างขวางและถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเพื่อนักท่องเที่ยวโดยตรง เพราะเช่นนั้นการเลือกซื้อสินค้าโดยได้ราคาถูก จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยในอารมณ์แบบใจเย็น ๆ สัญจรเดินเล่นชมทัศนียภาพแบบสบาย ๆ และในเวลาเดียวกันนั้น คุณสามารถพิจารณาเลือกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกที่สุดได้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาของการเดินทางผ่านผลิตภัณฑ์หลากหลายร้านด้านในตลาดโรงเกลือ ท่านจะสามารถรู้ราคาสินค้าตั้งแต่ร้านแรกจนถึงร้านสุดท้ายอีกเหมือนกัน แถมสินค้าที่คุณได้เลือกซื้อจนกระทั่งตัดสินใจได้นั้น จะเป็นสินค้าที่คุณจะต้องโดนใจมากที่สุดแล้ว

 
ตลาดโรงเกลือ
ด้วยความสะดวกสบาย พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสบาย เป็นเหตุให้ตลาดโรงเกลือ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายประเภท เพราะที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมรวบรวมไว้อย่างมากมาย ทำให้แหล่งท่องเที่ยวอย่างตลาดโรงเกลือ กลายเป็นสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั่นเอง อย่างน้อยการท่องเที่ยวมาที่ตลาดโรงเกลือแห่งนี้ ยกเว้นจะได้ท่องเที่ยวช้อปปิ้งแล้ว ยังคงมีบรรยากาศดีๆ แหล่งช้อปปิ้งที่มีรูปร่างเป็นชุมชน ทำให้ที่นี่เหมาะสมเพื่อผู้ที่ชื่นชอบประชาชนมากมายอีกเช่นเดียวกันตลาดโรงเกลือ ก็เพราะว่าจะมีความคึกครื้นอยู่ข้างในตัว แต่ถ้าจะให้กล่าวถึงการเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือแห่งนี้ เราต้องการจะแนะนำให้คุณได้ทำการเดินเลือกซื้อสินค้าภายในรูปแบบของการเดินเที่ยวไปเรื่อย ๆ อย่างเพิ่งด่วนตัดสินใจซื้อสินค้าที่อยู่ตรงหน้า ก็เพราะว่าตลาดโรงเกลือเป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์เนม ส่วนร้านขายของก็มีอยู่มากและมากจนผู้เดินทางแทบจะเดินไม่ครอบคลุมเลยก็ว่าได้