ตุ๊กตาลูกเทพ ตุ๊กตาเด็กโดยทั่วๆ ไป หรือว่าศักดิ์สิทธิ์จากความนับถือ

ด้วยกระแสของตุ๊กตาลูกเทพ ที่ทุกวันนี้ดังและมาแรงอย่างมาก เป็นเหตุให้ใครก็ตาม ต่างก็หลงเชื่อ และต้องการจะมีลูกเทพมาไว้ครอบครองบ้าง เพียงแต่ว่า ตุ๊กตาลูกเทพที่เราเห็นๆ กันนี้ มีเรื่องราวความเป็นมา และมีที่มาอย่างใดนั้น ไม่มีใครอาจจะรับรู้ได้อย่างแท้จริง บ้างก็ว่าเป็นตุ๊กตาเด็กธรรมดา บ้างก็ว่าเป็นตุ๊กตาปลุกเสก ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับความเชื่อถือและความศรัทธา ว่าตามที่จริงแล้ว ตุ๊กตาลูกเทพมาจากที่ไหนอย่างใด
 
แต่เพื่อคนที่มีความเลื่อมใสเกี่ยวกับ ตุ๊กตาลูกเทพ ก็ค่อนข้างทุ่มเทและเลี้ยงดูอย่างแท้จริง เอาใจใส่ และปรารถนาหลายต่อหลายสิ่ง หลายต่อหลายอย่าง เพื่อให้เกิดผลอันเป็นที่หวังและตั้งใจ จำเป็นจะต้องเลี้ยงดูตุ๊กตาลูกเทพให้ดีเลิศ เปรียบเหมือนกับเป็นลูก เป็นพี่ เป็นน้อง ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟค ดูดี และมีการเลี้ยงดูเหมือนกับเป็นคนจริง ๆ แต่ในส่วนของความเชื่อนี้ มีขึ้นแค่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น ก็เพราะว่ายังคงมีกลุ่มคน ที่คอยขัดขวางความเป็นตุ๊กตาลูกเทพ ว่าตามที่จริงแล้วก็คือตุ๊กตาธรรมดา และไม่ใช่เทพเทวดาแบบที่คิด ก็แค่คนที่เชื่อได้แต่มโน ก็เพราะว่าต้องการผลทางด้านโชคลาภ ที่คงจะลอยมาแบบไม่ทันตั้งตัว และเกิดความเชื่อไปในที่สุด
 
แต่ไม่ว่าจะอย่างใด ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับความเชื่อของแต่ละคน ทุกคนย่อมมีความคิดเห็นที่ต่างกัน แต่ในส่วนของผลลัพธ์นั้น คงจะต้องคิดและพิจารณาสักหน่อย ว่าสิ่งที่ได้เข้ามานี้ เป็นก็เพราะว่าคุณมีตุ๊กตาลูกเทพไว้ครอบครองจริงหรือเปล่า