อาหารไหว้เจ้า ตรุษจีน ข้าวปลาอาหารที่ทุกท่านควรรู้พร้อมทั้งใส่ใจ

เพื่อในวันเทศกาลที่มีความสำคัญภายในวันตรุษจนนี้ ถือได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ว่าชาวไทยพร้อมทั้งชาวจีนจะให้ความสำคัญทุก ๆ ปี ทำให้ชาวไทยที่ไม่เคยกราบไหว้วันตรุษจีน ต้องหันมาทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้อาหารไหว้เจ้าตรุษจีนกันเลย จึงต้องหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาหารกันมากเพิ่มขึ้น
 
ซึ่งอาหารไหว้เจ้าตรุษจีนนั้น จะเป็นอาหารการกินที่ได้ถูกจัดมาไว้ภายในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนกันอยู่แล้ว เพราะเช่นนั้นอาหารประเภทต่างที่ควรที่จะต้องปฏิบัติจนต้องเป็นไปตามประเพณี จะมีการตระเตรียมไว้ให้กับญาติพี่น้อง รวมถึงอาจจะเป็นคนรู้จักที่ได้เสียไปแล้วนั่นเอง ซึ่งภายในวันตรุษจีนของครอบครัวชาวจีนมักจะหันมารับประทานผักกันมากเพิ่มขึ้น แม้ว่าผักนั้นจะมีเพียงแค่ราก หรือที่มีลักษณะเหมือนใย ก็เพราะว่าชาวจีนเชื่อว่าการรับประทานผักนั้นจะมีเป็นสิริมงคลต่อตนเองมากที่สุด ซึ่งอาหารไหว้เจ้าวันตรุษจีนนี้ จะมีความหมายที่ต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง เพราะเช่นนั้นมาดูกันเลยค่ะ
 
– หมี่ ถือได้ว่าเป็นอาหารที่ทุกคนจะต้องเอามากราบไหว้เหมือนกัน เพราะเส้นหมี่ถือได้ว่าเป็นอาหารที่สามารถยืดอายุได้เป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุให้เทศกาลวันตรุษจีนจะต้องมีอย่างแน่แท้
– ไก่ จะมีความหมายว่า ให้ความรุ่งเรืองภายในหน้าที่การงาน แต่จะต้องเป็นไก่ทั้งตัว ที่แสดงว่ามีความบริบูรณ์
– เม็ดเกาลัด จะมีความหมายในเรื่องเงิน จึงจำเป็นต้องมีในเทศกาลวันสำคัญอย่างตรุษจีน
 
เพราะเช่นนั้นอาหารไหว้เจ้า ตรุษจีน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะรู้ความหมายพร้อมทั้งทำความเข้าใจให้เป็นอย่างมาก เพราะไม่เช่นนั้นเทศกาลที่สำคัญอย่างตรุษจีนนี้ ก็ไม่มีความหมาย ก็เพราะว่าของที่นำมากราบไหว้นั้น จะต้องเป็นของที่เป็นสิริมงคลนั่นเอง