อังเปา ตรุษจีน อั่งเปาสีแดงที่ใครก็ตาม ก็ต้องการ

เมื่อถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนครั้งใด สิ่งที่ทุกท่านพึงกระทำ นั่นก็คือ หากเป็นชาวจีน ย่อมต้องทำตามประเพณี และถ้าหากเป็นพุทธศาสนิกชน ค่อนข้างทำบุญตักบาตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญ กับเทศกาลตรุษจีนในรูปแบบของไทยเหมือนกัน และเมื่อมีการไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียม อีกหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันตรุษจีน และทุกคนต่างก็ต้องการจะได้จากผู้ใหญ่ นั่นก็เป็น อังเปา วันตรุษจีน นั่นเอง
 
สำหรับ อังเปา วันตรุษจีน ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันตรุษจีน ซึ่งทุกท่านพอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในวันตรุษจีนของทุกปี จะต้องมี อั่งเปาซองสีแดง ซึ่งถือได้ว่าเป็นขนมธรรมเนียมจีน โดยที่ผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว อีกทั้งยังคงมีอาชีพ มีงานทำ จนกระทั่งมีรายได้แล้ว จำเป็นจะต้องมอบอังเปา วันตรุษจีน ซองสีแดง ซึ่งในซองจะบรรจุทรัพย์สินจำนวนหนึ่งเอาไว้ด้านใน จะจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามกำลังและด้วยความสมัครใจจากผู้ให้  ซึ่งอั่งเปาซองสีแดงกลุ่มนี้ จะถูกมอบให้กับเด็กๆ ที่มีอายุต่ำกว่าผู้ให้เสมอ หรือกระทั่งเด็ก ๆ ที่ยังไม่ได้ทำงาน พร้อมทั้งมีการกล่าวคำสวัสดีปีใหม่ ไปพร้อม ๆ กับซองอังเปา
 
ด้วยรูปร่างของซองอังเปา วันตรุษจีน ที่เป็นสีแดงเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งความ โชคดี และสำหรังเงินด้านในซองอังเปาส่วนใหญ่ ค่อนข้างมีการกะเกณฑ์จำนวนให้เป็นเลขนำโชคของจีน นั่นก็คือเลข 8 เพื่อความเป็นมงคลให้กับผู้ให้และผู้รับอั่งเปาโดยตรง