ค้นพบวิถีชีวิตของประเทศไทยที่ถูกรักษาไว้ที่บ้านควายไทย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อเราค้นเจอวิถีชีวิตที่แหวกแนว เราจะได้เริ่มต้นทำความเข้าใจสิ่งใหม่ สิ่งนี้นักเดินทางที่เที่ยวเชียงใหม่ และได้เดินทางเที่ยวชมบ้านควายไทย จะได้สัมผัสแบบเต็ม ๆ  ซึ่งนักเดินทางจะยังสามารถชมพิพิธภัณฑ์บ้านชาวนาได้อีกด้วย  เปรียบเสมือนเป็นการสื่อสารและให้นักเดินทางได้เห็นภาพลักษณ์ของการดำเนินชีวิตของชาวนาไทยในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน  ยิ่งกว่านั้นเครื่องมือเกษตรแบบต่าง ๆ ที่เคยถูกนำมาใช้โดยตรง
 
เมื่อมีแง่มุมใหม่ ๆ ผ่านการเดินทางท่องเที่ยว ย่อมส่งผลดีเสมอ และในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างบ้านควายไทย  ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่ง   ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเชียงใหม่-ฝาง  ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม  ทำให้นักเดินทางเกิดความสนใจ  และอยากเดินทางมาเที่ยวชมควายไทยแท้ที่เชียงใหม่ และไม่แน่คุณคงจะเป็นคนหนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่  ก็ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในรูปแบบของการดำเนินชีวิตด้วยธรรมชาติ  ยิ่งกว่านั้นการเกษตรที่ต้องพึ่งพาสัตว์เลี้ยงอย่าง ควายไทย  ที่มีรูปแบบในการทำเกษตรแบบไทย ๆ มาเป็นเวลานาน  ทำเอาเชียงใหม่ได้มีการจัดสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงอนุรักษ์ควายไทย  นั่นก็คือ บ้านควายไทย นั่นเอง เพราะที่นี่มิใช่แค่การสัญจรเชียงใหม่ ด้วยการเดินชมหรือว่าดูความเป็นอยู่ของควายไทย ที่ถูกอนุรักษ์ไว้เท่านั้น  แต่นักเดินทางที่ทำการเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งนี้  จะได้รับชมกิจกรรมหลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับควายไทย  ไม่ว่าจะเป็นการสาธิต การใช้คุณประโยชน์ในส่วนของงาน ที่ได้จากควายไทยโดยตรง 
 
การฝึกหัดควายไทย ดูเป็นเรื่องหนึ่งที่มีเสน่ห์ เพราะการฝึกฝนควายไทย ที่ถูกอนุรักษ์ไว้นี้  ให้มีลักษณะอาจจะเชื่อฟังคำสั่งต่าง ๆ จากมนุษย์ได้ ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย  เพื่อสืบสาน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการทำงานร่วมกัน  ซึ่งกิจกรรมหลากหลาย เหล่านี้นักเดินทางจะสามารถรับชมได้อย่างอิสรเสรี  โดยที่มีเจ้าพนักงานคอยต้อนรับและคอยดูแลตลอดทั้งวัน