รู้จักว่าจะรัก ก็ต้องรู้จักที่จะรักตัวเองให้ดีเสียก่อน

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ ผ่านเรื่องราวของความรักใคร่ ถือว่ามีอยู่หลากหลายแบบอย่าง พร้อมทั้งถึงแม้ว่าความรักใคร่ เริ่มต้นด้วยการส่งให้แก่กัน โดยจะใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นสื่อกลาง พร้อมทั้งจะก่อให้เกิดความรักภายในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจมีความรักให้กันได้ ไม่ใช่จะมีแค่ชายหญิงเท่านั้น แต่ทว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือว่าแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็อาจมอบให้กันได้คะ
 
ไม่ว่าเราจะรู้สึกชอบใคร รักใคร แต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกท่านขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การคิดพร้อมทั้งใส่ใจไปกับการรักตนเอง ก็เพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ไม่อาจกำหนดขึ้นเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจิตใต้สำนึกทั้งหมด พร้อมทั้งยังรวมไปถึงสติของแต่ละคน หรือว่ามนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการคุม หากขาสติตอนไหน ความรักที่มีอยู่ก็ส่งผลไม่ให้อาจหยุดยั้งความคิดเราได้ หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่อาจที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เหมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง เป็นเนื่องจากความรัก มักจะมีขึ้นกับทุกคนแบบไม่รู้สึกตัว แต่ด้วยมนุษย์เรานั้นยังมีสติ ที่จะรู้ดีรู้ชั่ว ก็ย่อมจะเป็นหนึ่งที่เป็นเหตุให้ทุกท่านเกิดความคิดและไตร่ตรอง พร้อมทั้งมีการแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นกับตัวเอง ซึ่งในบางครั้งสำหรับบางคนคงจะในการไตร่ตรอง โดยการกลั่นกรองไม่ค่อยได้ เป็นเหตุให้ถึงขั้นที่จะขาดสติ ซึ่งจะก่อให้เกิดโทษ เนื่องจากทุกคนขาดสตินั่นเอง ดังนั้น ความรักคือสิ่งที่ดูสวยงาม พร้อมทั้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่า ก็ไม่อาจมีใครตอบได้อย่างชัดเจน เนื่องจากควรรักของแต่ละคนนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไป
 
ดูเหมือนว่า หากว่าเรารู้จักที่รักคนอื่น เราก็ควรที่จะแบ่งปันความรักนี้ มาให้กับตนเองบ้าง แต่ทว่าสิ่งเดียวที่ยังทำการแสวงหาก็คือ ความบริสุทธิ์ใจที่มีให้กัน เนื่องจากความจริงใจเหล่านี้ไม่ใช่หมายความว่า จะต้องเป็นความรักใคร่ของคนหนุ่ม คนสาว เท่านั้น แต่ทว่าการกำเนิดความรัก ด้วยการเริ่มต้นด้วยความบริสุทธิ์ใจให้แก่กัน สิ่งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้ว เนื่องจากเรานั้นไม่อาจที่จะเลือกรักใครได้ พร้อมทั้งเลือกให้ใครได้รับความบริสุทธิ์ใจด้วยซ้ำ