ประวัติวันตรุษจีนที่ไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนจีนก็ต้องต่างก็เห็นจุดสำคัญ

วันตรุษจีน เป็นอีกประเพณีนิยมหนึ่ง ที่ชาวจีนแต่ละคนจะให้ความหมายเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ทราบประวัตวันตรุษจีนที่แท้จริงลองมาศึกษากันดู โดยตรุษจีนจะเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ก็ไม่อาจบอกได้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ซึ่งตรุษจีนจะเป็นวันที่มีการฉลองภายในเทศกาลใบไม้ผลิ ผู้คนส่วนใหญ่จะมีการเริ่มซื้อของขวัญ เสื้อผ้า และอาหารกันมากมาย

 
วันตรุษจีน
นับได้ว่าวันตรุจีนเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งก็เป็นไปได้ โดยเฉพาะในเรื่องการทำความสะอาดนั้น เป็นสิ่งที่คนจีนมักจะให้ความสำคัญเป็นอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นวันทำความสะอาดบ้านครั้งยิ่งใหญ่กันเลย โดยจะทำความสะอาดตั้งแต่ชั้นบน ลงมาชั้นล่าง รวมถึงบริเวณหน้าบ้าน หลังบ้าน ซึ่งจะหมายถึงว่า เป็นการนำสิ่งร้าย ๆ ออกไป และอีกส่วนหนึ่งการทำความสะอาดหน้าต่าง ซึ่งจะมีความหมายว่า อยู่ดีกินดี เจริญรุ่งเรือง อายุยืน เป็นต้น ประวัติวันตรุษจีนเพราะเช่นนั้นวันตรุษจีนจึงกลายเป็นวันที่มีการรอคอยกันมานาน เนื่องจากปีหนึ่งจะมีหนึ่งครั้ง จึงเป็นเหตุให้เห็นได้ว่าเป็นประเพณีที่ได้ทำการผูกมัดไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งตัว อาหาร ซึ่งจะมีความหมายเหมือนกัน สำหรับอาหารที่เหมาะสำหรับภายในช่วงวันตรุษจีนทุกท่านควรทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก เพราะอาหารที่นำมาไหว้วันตรุษจีนนั้น จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป จึงควรทำการเรียนรู้ประวัติวันตรุษจีนให้ได้มากที่สุด
 
เพราะฉะนั้นประวัติวันตรุษจีน จึงกลับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ยิ่งในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนจีน หรือคนไทย ก็หันมาให้ความสำคัญกันมากเพิ่มขึ้น จนเป็นเหตุให้ทุกบ้านเรือนต่างพากันไหว้วันตรุษจีนกันมากเพิ่มขึ้น เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเสริมสร้างความสุข พร้อมทั้งความเจริญในครอบครัวได้มากที่สุด