วันมาฆบูชา 2559 วันที่สำคัญภายในทางพุทธศาสนา

ถือได้ว่าวันมาฆบูชา เป็นวันที่มีความสลักสำคัญอย่างมาก ที่คนไทยทุกท่านรู้จักกันดีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งวันมาฆบูชา 2559 นี้ เป็นที่คนไทยแต่ละคน จะต้องมีการตระเตรียมของที่จะไปทำบุญ เพราะเช่นนั้นไม่ว่าใครก็ต้องมีการศึกษาเกี่ยวเรื่องราวความเป็นมาของวันมาฆบูชา ถ้าอย่างนั้น เรามาดูกันเลย ว่าประวัติวันมาฆบูชานั้นมีความหมายดี ๆ เช่นใด

 
วันมาฆบูชา
ถือได้ว่าวันมาฆบูชา 2559 เป็นสิ่งที่คนไทย หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติ คงเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชาก็เป็นได้ ซึ่งจุดสำคัญของวันมาฆบูชาจะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ให้กับพระสงฆ์เป็นครั้งแรก  ภายหลังที่ได้มีการตรัสรู้มาถึง 9 เดือน ซึ่งจะเป็นคำสอนที่ได้ถูกปฏิบัติ ให้ทำแต่ความดี มีการะเว้นความชั่ว พร้อมทั้งทำให้จิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเอง เพราะวันมาฆบูชาของคนไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าในปีใดที่มีเดือน 8 สองครั้ง ถือว่าวันมาฆบูชาก็จะมีการเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ทันที ส่วนมากมักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา 2559 หรือจะเป็นเดือนมีนาคมเป็นส่วนใหญ่
 
ดังนั้นวันมาฆบูชา 2559  นี้ เป็นสิ่งที่คนไทยมีความต้องการ กับการทำบุญไหว้พระ ขอพร โดยมากตามงานวัดวาอารามจะมีการจัดงานวันมาฆบูชา เพื่อให้ชาวไทยแต่ละคนเกิดความสำนึกในด้านพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น เมื่อถึงวันแห่งวันสำคัญต่าง ๆ ชาวไทยก็ให้ความยินดี และความสำคัญในวันนั้น ๆ กันมาโดยตลอด  จนทำให้คนไทยนั้น อาจจะเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ดีกันเลยทีเดียว