เรื่องราวความเป็นมาของนารีผล

นารีผล เป็นพันธ์ไม้ที่มีตามความเชื่อจากตำนานป่าหิมพานต์ เป็นพืชที่มีการออกลูกเป็นผู้หญิง เมื่อผลสุข เหล่าบรรดา กินรี ฤาษี คนธรรพ์ จะมีการเอาไปเสพสังวาส ซึ่งต้นกำเนิดของนารีพล จะมีตำนานอยู่ว่า เมื่อครั้งก่อนพระเวสันดร กับพรนางมัทรี และพร้อมกับกัณหากับชาลี ได้มีการถูกขับไล่ออกจากเมืองนคร พร้อมทั้งเดินทางไปในป่าหิมพานต์และมีการบำเพ็ญเพียรพร้อมกับมีการปฎฺบัติธรรมอยู่ที่นั้นกันเลย

 
นารีผล
ถือได้วา นารีผล เป็นเรื่องที่มีมาในสมัยโบราณแล้ว ซึ่งความเชื่อของเทพธิดาขณะใดที่มีต้นนารีผลออกดอกออกมา ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นวิมาน แห่งรุกขเทพเกิดขึ้น นารีผล ซึ่งความงามของนารีผล แต่ละผลจะมีความต่างกันออกไป แต่แต่กรรมของเทพธิดาแต่ละคน และเทพธิดาที่ได้มีการมาจุติที่นารีผล  ก็เกิดจากโชคชะตาที่ตนเองได้ทำขึ้นไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นความงดงามของนารีผล จึงเป็นเหตุให้เหล่าวิทยาธรตบะแตกกันได้ ถ้าหากพวกเขาเหล่านี้จิตใจไม่แข็งพอ ก็จะมีบางคนนำไปเสพบำเรอกับนารีผล จนเกิดความตบะแตกทำให้ฤทธิ์ที่มีก็เสื่อมลงไปนั่นเอง  ไม่สามารถที่จะเหาะได้ต่อไปได้ จึงทำให้หมดโอกาสที่จะมีการเจอะเจอกับนางมัทรีอีกแน่ๆ
 
 และนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับนารีผล ที่อาจจะทำการหาข้อมูลกันได้ง่าย ๆ โดยที่ตัวคุณเองทำการค้นหาผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านทางหนังสือที่เกี่ยวกับวรรณคดีต่าง ๆ ก็จะสามาทราบเรื่องราวเกี่ยวกับนารีผลในสมัยก่อน ๆ ได้อย่างชัดเจน