สัญจรในมณฑลเหอหนานที่มีการเพาะปลูกทางด้านการกสิกรรม

ถ้าเอ่ยถึง มณฑลเหอหนาน ถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ท่อง เที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติล้วนแล้วสร้างความสุขให้กับนักเดินทางหลากหลายคนก็ว่าได้ ซึ่งมณฑลเหอหนานจะตั้งอยู่บริเวณตอนกลางทางส่วนล่างของแม่น้ำ เหลือง มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณแม่น้ำเหลืองทางตอนล่าง จึงได้มีชื่อเสียงโด่งดังใน เหอหนาน ที่แปลว่า แม่น้ำทางตอนใต้

 

นับได้ว่า มณฑลเหอหนาน อยู่ที่ประเทศจีนทางทิศตะวันออก ที่ติดกับมณฑลอันฮุย พร้อมทั้งกับมณฑลซานตง  ทางทิศเหนือที่ใกล้กับมณฑลเหอเป่ยและภายในมณฑล ซานซี ที่จะติดกับทางมณฑลหูเป่ยนั่นเอง ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการจะเดิน ทางไปเที่ยวที่ประจีนกันอย่างหนาแน่น ถ้าเอ่ยถึงโดยรวมางธรรมชาติแล้วละก็ ทรัพยยากรทางแร่ธาตุที่ได้อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ ที่ค้นพบแร่ธาตุทั้งหมด 126 ชนิดก็ว่าได้ โดยมีแร่ธาตุที่ได้มีการสำรวจพร้อมทั้งค้นพบในประมาณที่มีความแน่นอน  ซึ่งมณฑลเหอหนาน จะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตทางด้านพืชพร้อม ทั้งสัตว์ เป็นหลักฐานทางด้านการผลิตทางการเกษตรของประเทศก็ว่าได้ โดยจะมีการผลิตผลทางด้านการเกษตร ที่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์เป็นอันดับต้นของประเทศกันเลย ตัวอย่างเช่น ยาสูบ งา ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือ พร้อมทั้งอีกหลายอย่างกันเลย

 

 

ดังนั้นมณฑลเหอหนาน จึงเป็นแหล่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เมื่อเมืองจีนต่างก็เห็นความสำคัญเช่นกัน  เป็นเหตุให้การค้าขายสินค้าของทางเมืองจีนต่าง ๆ ค้าขายกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น