Copan ประเทศฮอนดูรัส ตัวเมืองที่โบราณในชนเผ่ามายา

สำหรับสถานที่เที่ยวในประเทศฮอนดูรัส เป็นอีกพื้นที่แห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือได้ว่า Copan เป็นเมืองโบราณที่มีความเก่า จะตั้งอยู่บริเวณตะวันตกของประเทศฮอนดูรัส ซึ่งคือเมืองที่มีความเก่าแก่ถึงสองพันปี ที่ได้มีการสันนิษฐานได้ว่า ที่แห่งนี้ได้เป็นนครหลวงมาก่อน พร้อมทั้งได้มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คนเมืองนี้จะมีการปกครองโดยพระมหากษัตริย์

 
ซึ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองทีน่าสนใจ เป็นเหตุให้ได้มีการอพยพภายในการย้ายถิ่นฐาน ส่วนภายในเรื่องการปลูกสร้างจากภายในนั้น จะมีความเด่นในด้านศิลปะที่มีแบบเป็นลุ่มแม่น้ำของชาวชนเผ่ามายา  มีทั้งพีระมิดไว้ทำการบูชาเทพเจ้า จะมีรูปปั้นที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงซากชำรุดทรุดโทรมที่ได้มีการสะสมมาไว้ ทางด้านคุณค่าประวัติศาสตร์ ซึ่งเมืองนี้จะตั้งภายในหุบเขาและมีแม่น้ำที่บริบูรณ์อีกด้วย และมีป่าดงดิบ โดยเฉพาะเมื่อหลายพันปีก่อน เมืองนี้ค้นเจอว่าเป็นเมืองชุมชนที่มีความครึกครื้นพร้อมกับสวยงามเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุให้เมือง Copan ตกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของฮอนดูรัส ที่บางคนคงยังไม่รู้จักกัน  แต่ถ้าได้เดินทางไปเที่ยวที่แห่งนี้ อาจสามารถทำให้มีจินตนาการถึงอดีต และยังรวมถึงบรรยากาศกับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างแน่นอน
 
Copan
เพราะเช่นนั้น Copan จึงกลายเป็นสถานที่เที่ยวที่ได้รับความนิยมชมชอบเป็นอันดับต้น ๆ จึงทำให้นักเดินทางตัดสินใจกันได้ง่ายเพิ่มขึ้น Copan จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมายาวนานก็เป็นได้