วัดกันเดน พระอารามที่มีอายุมานาน

วัดกันเดน ถือว่าเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนาพุทธแบบทิเบต ที่ตั้งอยู่บนภูเขา  ซึ่งเป็นหนึ่งภายในทางด้านพุทธศาสนสถานที่สำคัญพร้อมทั้งวิทยาลัยแห่งทิเบต ซึ่งวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่ผู้คนส่วนมากให้การตอบรับที่ดี ได้มีการสร้างขึ้นมาภายในพ.ศ. 1952 ได้สร้างใจกลางหลักของวัด ที่มีความยิ่งใหญ่ ขึ้นอีกด้วย เป็นเหตุให้ผู้คนให้ความสำคัญกันอย่างมากมาย

 
วัดกันเดน
ถือได้ว่า วัดกันเดน มีพระจำวัดเป็นปริมาณมาก รองลงมาจากวัดเดรปุงที่มีอยู่โดยประมาณ 10,000 รูป พร้อมทั้งวัดเซรามี 6,000 รูปไปตามลำดับ แถมวัดกันเดน ยังจะเป็นวัดวิทยาลัยสงฆ์กันอีกด้วย เป็นเหตุให้ผู้คนโดยมากได้เดินทางมากราบไหว้บูชากันเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะอยู่ถึงทิเบต แต่ผู้ที่ชื่นชอบสักการบูชา  ก็ต้องไม่พลาดกันอย่างแน่นอน ซึ่งวัดกันเดนนี้ เป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจี อากาศบริสุทธิ์ เป็นเหตุให้กลุ่มคนที่เดินทางมานั้น ล้วนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นวัดกันเดน จึงกลายเป็นวัดที่มีความชื่นชอบเป็นอย่างได้ ซึ่งผู้สร้างวัดแห่งนี้ คือ สองขะปะ ซึ่งมีอายุ 50 ปี ได้มีการสร้างขึ้น อีกทั้งยังได้อาศัยอยู่ที่นี้ตั้งสมรณเพศ วัดกันเดน หรือว่าพึ่งเริ่มบวช แต่ก็ได้มรณภาพในพ.ศ. 1962แต่ก่อนที่จะถึงแก่กรรม ท่านได้ให้ gyeltsabjey  ได้เป็นสืบทอด
 
ดังนั้นวัดกันเดน เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณก็ว่าได้ จึงทำให้เป็นที่รู้จักของชาวบ้านกันอย่างมาช้านาน  จนทำให้มีชื่อเสียงดังไม่แพ้วัด ๆ ใดกันเลย