หมีโคอาล่า หมีที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยว

หมีโคอาล่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเลี้ยงลูกด้วยนม จะมีกระเป้าหน้าท้อง ซึ่งเพศเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้อง เหมาะสำหรับใส่ลูกอ่อนเป็นที่อยู่อาศัย  จากการที่หมีโคอาล่ามีลักษณะรูปร่าง หน้าตาคล้ายกับสัตว์จำพวกตระกูลหมี ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่นิยมว่า หมีโคอาล่า หรือว่าเรียกว่าหมีต้นไม้ บางท่านคงมีความชื่นชอบหมีโคอาล่า เนื่องจากมีลักษณะที่ไม่ดุ สามารถรับชมกันได้

 

สำหรับประวัติขงอ หมีโคอาล่า ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในซิตนีย์กาเซ็ตต์ ซึ่งเป็นนักธรรมชาติของชาวฝรั่งเศส ที่ได้มีการศึกษา จึงได้มีกลายตั้งชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า Phascolarctos จะมาจากภาษากรีก โดยที่จะมีพยางค์เพียงแค่สองคำ คือ กระเป๋าหน้าท้องที่มีลักษณะเหมือนจิ้งโจท ซึ่ง จะอยู่บริเวณทางทิศเหนือ ตัวผู้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ 14.3 ปอนต์ หรือว่าที่เรียกว่า 6.5 กิโล แต่น้ำหนักของเพศเมียจะอยู่ที่11.2 ปอนด์ หรือว่าเรียกว่า 5.1 กิโล โดยปกติโคอาล่า จะมีน้ำหนักตัวแรกเกิดอยู่ที่ 0.5 กิโลกรัมเพียงเท่านั้น เพราะเช่นนั้น ผู้ที่พบเห็นต่างก็ชื่นชอบพร้อมทั้งประทับใจเป็นอย่างมาก แต่ถ้าในเมืองไทยมักไม่ค่อยมีให้เห็นกันมากนัก เนื่องจากเป็นหมีที่อยู่ต่างประเทศ จึงทำให้คนไทยต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเป็นการรับชมหมีโคอาล่า ที่มีความสวยงาม และเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ให้การตอบกลับที่ดีเช่นเดียวกัน

 

เพราะฉะนั้นหมีโคอาล่า จึงกลายเป็นสัตว์ ที่มีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงอยากให้มีการอนุรักษ์กันไว้ โดยการเพาะพันธ์มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อที่จะให้มีหมีโคอาล่าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ๆ นั่นเอง