ป้อมกวาลิออร์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงาม ในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

ป้อมกวาลิออร์ ถือว่าเป็นสถาปัตย์ที่มีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานที่มีผู้เดินทางให้ความสนใจเป็นอย่างมก ซึ่งประเทศนี้จะมีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบด้วยกัน เป็นเหตุให้เกิดสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่ ๆ ที่มีความอลังการ และมีการเผยแพร่ไปยังทั่วไปประเทศ และยังรวมถึงป้อมปราการแห่งนี้เช่นกัน ซึ่งได้มีการถูกปลูกสร้างในช่วงศตวรรษที่ 8 จึงกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตติดอันดับภายในเมืองกวาลออร์กันเช่นกัน

 

ถือได้ว่า ป้อมกวาลิออร์ มีความเป็นเสน่ห์อยู่ภายในตัว สำหรับ ป้อมกวาลิออร์เป็นการปลูกสร้างมาจากหินทราย ที่ตั้งอยู่บนเนินที่มีความคล้ายกับหน้าผากว้าง ที่จะมีรูปร่างเป็นสีเหลืองแบบอ่อน ๆ และมีการตกแต่งไปด้วยลวดลายที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งป้อมแห่งนี้ จะกลับเป็นที่รู้จักอีกมุมหนึ่ง คือ พระมหาราชวัง Man Singh ที่เป็นสถาปัตย์ที่คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ และได้มีการปรับเปลี่ยนมารุ่นสู่รุ่น โดยที่จะมีศิลปะเป็นแนวมิลักขะที่มีการผสมอยู่ด้วย และยังรวมถึงการตกแต่งจากกระเบื้องเซามิกแบบสีฟ้า และมีรูปปั้นแบบเก่า ๆ ที่มีความน่าสนใจอีกด้วย ถือว่าเป็นป้อมที่มีความสวยงาม ยิ่งถ้าได้ขึ้นไปข้างบนและได้ไปชมทิวทัศน์บนยอดเขา ซึ่งจะมีความสวยงามเป็นอย่างมาก

 

ดังนั้นป้อมกวาลิออร์ จึงกลายเป็นสถานที่เที่ยวที่มีความโดดเด่น และเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดี เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนเดินทางมาเที่ยวที่แห่งนี้กันเป็นปริมาณมาก