ตำนานความเลื่อมใสเกี่ยวกับนกฮูกหรือว่านกเค้าแมว

ด้วยรูปร่างของนกฮูกหรือ นกเค้าแมว จะมีลักษณะเป็นนกที่มีเอกลักษณ์ ด้วยแววตาที่เยือกเย็น คล้าย ๆ กับต้องมนต์ที่ดุร้าย กลับเป็นเหตุให้นกฮูกหรือนกเค้าแมว เป็นสัตว์ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ พร้อมทั้งด้วยความเชื่อนี้เอง จึงส่งผลทำให้มนุษย์รู้สึกหวาดกลัว  ขณะได้พบเจอกับนกฮูกหรือว่านกเค้าแมว มาเกาะอยู่ภายในบริเวณบ้านของตัวเอง

 
นกเค้าแมว
เพราะความเชื่อเกี่ยวกับ นกเค้าแมว หรือว่านกฮูกนั้น มีความเชื่อที่ว่า นกเค้าแมวจะมาพร้อมกับความโชคร้าย โดยเฉพาะบางเชื้อชาติ กลับเห็นว่านกเค้าแมวเป็นนกปีศาจเหมือนกันกับแร้ง ดังนั้น นกชนิดนี้จะนำมาซึ่งความโชคร้ายพร้อมกับความตายเป็นหลัก โดยเฉพาะความเชื่อของคนไทยนั้น นกเค้าแมวหรือว่านกแสก นกเค้าแมว ถ้าหากบินข้ามหลังคาบ้านใครเป็นหลัก หรือไม่ก็ไปเกาะอยู่ใกล้ ๆ กับบ้านหลังใด บ้านนั้นจะต้องมีผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาต่อมา เนื่องจากชาวไทยมีความเชื่อที่ว่า นกเค้าแมวหรือว่านกแสก ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของยมทูตส่งวิญญาณ พร้อมทั้งด้วยคตินี้นี่เองที่มีความคล้ายคลึงกับความเชื่อของชาวโรมัน ตลอดจนชาวโรมาเนีย ที่มีความเชื่อภายในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเชื่อของชาวไทย
 
ส่วนความเชื่อของชาวไอริช มีความเชื่อที่ว่า นกเค้าแมวถ้าหากว่าได้บินเข้าไปในบ้านใครแล้ว  พวกเขาจะต้องห่ามันให้ตายทันที ถ้าปล่อยไปจะนำพาความโชคดีให้บินไปพร้อมกับนกเค้าแมวตัวนั้นด้วย ส่งผลทำให้ชาวไอริช ไม่เคยปล่อยนกเค้าแมวให้บินพ้นออกจากบ้านไปสักตัว