ท่าอากาศยานยอดนิยม ที่มีนักท่องเที่ยวมีการต่อเครื่องด้วยตนเองมากที่่สุด

สนามบินยอดนิยม ที่มีนักเดินทางแต่ละคนใช้บริการกันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสกายสแนเนอร์ เป็นผู้นำทางด้านเสริรชเอ็นจิ้น หรือว่าด้านการบริการค้นหาตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก หรือว่ารถให้เช่าออนไลน์ ได้มีเผยว่า สนามบินดับลิน ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสนามบินที่มีนักเดินทางให้ความสนใจนิยมใช้บริการเป็นปริมาณมาก โดยผู้โดยสารที่ได้ทำการเลือกเครื่องได้ด้วยตัวเองนั้น สนามบินยอดนิยม จะหมายความว่าผู้โดยสารที่ได้มีการวางแผนเส้นทางภายในการบินด้วยตัวเอง ด้วยตั๋วเครื่องบิน แบบ 2 ใบ สำหรับความประหยัดในค่าใช้จ่าย หรือว่าอาจจะแวะลงไปที่สนามบิน สำหรับเป็นการท่องเที่ยว

 
นับได้ว่า สนามบินยอดนิยม ในช่วงนี้ ถือว่าเป็นนักเดินทางชาวไทยพร้อมกับชาวต่างชาติ ต่างก็ใช้บริการการกันเป็นปริมาณมาก แต่เพราะสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับดอนเมืองมีการติด 2 ใน 5 อันดับที่สนามบินภายในภูมิภาคของเอเชียที่ได้มีผู้โดยสารมีการเลือกเครื่องบินได้ด้วยตัวเองมากที่สุด โดยที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ภายในอันดับที่ 2 พร้อมทั้งสนามบินของดอนเมืองอยู่ในอันดับที่ 4 ที่มีนักเดินทางใช้บริการ ถือได้ว่าเป็นเป็นสนามบินที่ให้บริการแก่นักเดินทางได้ดีเหมือนกัน  ทำให้ผู้เดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถมาเลือกใช้บริการกันอย่างหนาแน่น โดยที่จะมีการบริการที่ดีต่อผู้เดินทางทุกคน ทำให้เกิดความประทับใจ ในการเลือกใช้บริการ เพราะฉะนั้นสนามบินที่ได้รับความนิยมชมชอบมากที่สุดในการต่อเครื่องบินด้วยตัวเอง คือ ยุโรป อเมริกา เอเชีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีความหมายอย่างมาก
 
สนามบิน
เพราะฉะนั้นสนามบินยอดนิยม จึงตกเป็นจุดเด่นอย่างมาก เป็นเหตุให้มีผู้เลือกใช้บริการกันอย่างง่าย ๆ  พร้อมทั้งมีผู้คนสนใจกันเป็นปริมาณมากเหมือนกัน