Shrine of the Babสถานที่ที่มีความสวยงามในประเทศ อิสราเอล

Shrine of the Bab เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในทางด้านศาสนา ที่ตั้งอยู่ในไฮฟา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในตอนเหนือของประเทศอิสราเอล ที่มีลักษณะเป็นสวนขนาดใหญ่มีการประดับประดาด้วยลวดหลายที่มีสีสัน จะต้องอยู่เสมือนจุดศูนย์กลาง ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมกับยังเป็นแลนด์มาร์คที่มีความเด่นเป็นอย่างมาก ในเมืองไฮฟา

 
Shrine of the Bab
ซึ่ง Shrine of the Bab เป็นศาลเจ้า พร้อมทั้งเป็นสถานที่สำคัญทางด้านศาสนาบาไฮ ที่เป็นพระศาสนาเกิดใหม่อาจุโดยประมาณร้อยปี ที่มีความเชื่อว่า พระเจ้าเพียงองค์เดียง และทุกคนในโลกล้วนแล้วเป็นชาติเดียว พร้อมกับที่แห่งนี้ยังจะเป็นที่บรรจุศพอีกด้วย ลักษณะของสวน ถ้ามองดี ๆ จะเห็นการตกแต่งที่มีความงดงาม  ที่จะตั้งอยู่บนเนินเขา ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวและดอกไม้ที่มีหลากหลายสี ซึ่งจะมีการเปรียบได้ว่าสวนแห่งนี้จะมีดอกไม้เพียงแค่สีเดียว แต่ถ้าว่ายังคงจืดชืด แต่ในการที่มีดอกไม้หลากสีแบบนี้ อาจจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้น เหมือนกับคำสอนที่มีการเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเอง  พร้อมทั้งมีความเชื่อว่าเป็นหลักคำสอนในคำสั่งสอนทางศาสนาที่ให้ความความดี  เพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ จึงกลายเป็นพื้นที่สำคัญของเมืองนี้เป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้มีแต่ผู้คนเอ่ยถึงกันอยู่สม่ำเสมอ
 
ดังนั้น Shrine of the Bab จึงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก ไม่ว่านักเดินทางที่ได้เดินทางมาที่แห่งนี้ Shrine of the Bab ก็ต้องประทับใจกับสถานที่แห่งนี้กันอย่างแน่นอน รวมไปถึงประชากรของประเทศอิสราแอลกันนั่นเอง