วัตถุบูชา และการนับถือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

วัตถุมงคล และเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างยิ่ง ด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนแต่ละคนที่ทำให้ทุกท่านได้มีการสร้างคุณค่าและความดีงาม ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาทางพระพุทธศาสนาหลากหลายประการร่วมกัน การที่ช่วยเหลือหรือว่าทำการสงเคราะห์เมตตาญาติโยม โดยไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ และตลอดจนการสร้างสาธารณประโยชน์อีกมากมาย ข้อสำคัญคือ เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม สำหรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยให้การตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่ง

 

สำหรับสิ่งที่มีความสำคัญ คือการสร้าง วัตถุมงคล ที่ได้รับความชอบเป็นอย่างมากในการบูชาและสะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญรูปเหมือนของท่าน ซึ่งทั้งนี้จะมีลักษณะนั่งยอง ๆ ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่น่าติดตาม และเก็บไว้บูชา ซึ่งบางท่านมักจะมีความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งในการติดตามกันอยู่เสมอ ดังนั้นเหรียญหลวงพ่อคูณ จึงกลายเป็นเหรียญที่มีความนิยม มาตั้งแต่ 2517 และรุ่นเจริญพรบน ปี 2536 ที่เป็นรุ่นน่าสนใจและมีการเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่ง แต่ด้วยในทุกวันนี้วัตถุมงคลแต่ละแบบ ย่อมจะมีหลากหลายแบบด้วยกัน ทำให้ใครต่อใคร ต่างก็มีของมงคลมาทำการบูชาอยู่กับตัวได้นั่นเอง

 

เพราะฉะนั้น วัตถุมงคล จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของบุคคลทั่วไปแล้วที่มีความสำคัญอย่างมาก ทำให้ผู้คนจำนวนมากก็ตามหาของวัตถุมงคลมาจับจองเป็นเจ้าของกันเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์กันไปเลย และนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกท่านให้การนับถือกันมาอย่างยาวนาน