สงกรานต์ลิงจังหวัดลพบุรี พร้อมกับการจัดทายาทลิงเข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นช่วงวันสงกรานต์ผู้เดินทางได้เดินทางมากับครอบครัว เพื่อจะความเพลิดเพลินและสนุกสนานภายในช่วงวันสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัด สงกรานต์ลิงลพบุรี เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน 2559 ทางจังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงานวันสงกรานต์โดยการประหยัดน้ำ พร้อมกับจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ลิงลพบุรี

 
สงกรานต์ลิงลพบุรี
โดยการเอาลิงครอบครัวของเจ้า ไมค์ ซูซู พร้อมกับลิงอุรังอุตัง ซึ่งเป็นลิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก  เช่น เจ้านาตาลี น้องแบม เจ้ากะลา เจ้าตัวน้อย เจ้านาตาลี เจ้าบูบู้ มีการแต่งชุดไทยพร้อมทั้งสวมเสื้อลายดอก ให้ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กับประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในช่วงวันสงกรานต์ มีการนำทายาทของเจ้าไมค์ ซูซู มาทำการสรงน้ำพระ พร้อมทั้งมีการรดน้ำผู้สูงอายุ จึงกลายเป็นงานที่มีความเด่นเป็นอย่างมาก เมื่อนักเดินทางได้มีการเกาะติดโฆษณาประชาสัมพันธ์ ก็ยิ่งต้องการจะเดินทางไปเที่ยวภายในช่วงวันสงกรานต์กันมากเพิ่มขึ้น ซึ่งวันสงกรานต์ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ชาวไทยมีการสนับสนุนกันเป็นเวลานาน  เพราะว่าคนไทยได้มีกิจกรรมวันสงกรานต์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้ว จึงทำให้เริ่มมีวันสงกรานต์มาโดยตลอด ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบกับการสัญจรไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด ก็ย่อมสร้างความสุข พร้อมกับสนุกสนานในช่วงวันสงกรานต์นี้อย่างแน่นอน
 
ดังนั้น สงกรานต์ลิงลพบุรี จึงตกเป็นสงกรานต์ที่มีประชาชนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สงกรานต์ลิงลพบุรี เป็นเหตุให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวต่างก็รู้สึกมีความสุข เมื่อหยุดภายในช่วงวันสงกรานต์กันนั่นเอง และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่พักผ่อนคลายในช่วงวันหยุด