ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง ข้างในจังหวัดสุพรรณบุรีที่น่าเอาเป็นตัวอย่าง

ป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียงเข้ากับการเกษตรแบบผสม ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ 5 ไร่ ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านวังหน่อไม้ อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี ที่ป้า ลออ บุญธรรม ที่มีอายุ 68 ปี ซึ่งป้าเขามีการวางแผนทำสวนกันเอง ทั้งคิดและทำเอง ต้องการจะมีการปลูกพืชผักแบบใดก็ได้ เป็นเหตุให้ป้าเขาได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และต้องการจะนำไปเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เป็นการเก็บเกี่ยวทำการผลผลิตในอนาคตภายภาคหน้า

 
เกษตรวิถีพอเพียง
เมื่อได้มีการไปสำรวจสวนของ ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง แห่งนี้ ในเนื้อที่ 5 ไร่ของป้าลออ ซึ่งปลูกผลไม้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นลำไย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นรายได้หลัก ๆ ของครอบครัวกันเลย ที่จะสามารถสร้างยอดขายได้ปีละเกือบ ๆ 1 แสนบาท  ภายในแต่ละปี เป็นเหตุให้ช่วงนี้ก็กำลังมีการอให้ลำไยออกเต็มที่ เพื่อที่จะนำมาจัดจำหน่าย ภายในช่วงกลางเดือน กรกฎาคม 2559 นี้นั่นเอง แล้วถัดจากสวนลำไย เราก็มีการสังเกตเห็นกล้วยน้ำว้า มีการปลูกแทรกตามบริเวณร่องสวนของลำไย เป็นเหตุให้ป้าเจ้าของสวนกลับกลายได้ผลผลิตจากยอดขายผลไม้แต่ละชนิด เมื่อป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียง และมีการนำวิถีแบบพอเพียงทางด้านการเกษตรกร ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะฉะนั้น  การเรียนรู้แบบวิถีชีวิตแบบพอเพียง ย่อมทำให้ผู้คนส่วนใหญ่สนใจและอยากจะติดตามกันมากยิ่งขึ้น ด้วยการเกษตรแบบพอเพียงพอ
 
เพราะฉะนั้นป้าลออสวนเกษตรวิถีพอเพียง จึงได้มีการพัฒนาสวนของตัวเองเป็นอย่างมากมาย เป็นเหตุให้ได้ผลผลิตที่ดีมาตลอดทั้งปี รวมไปถึงปีนี้ อีกด้วย ที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ป้าละออสวนเกษตรวิถีพอเพียง อย่างเห็นได้ชัดเจน ด้วยวิถีแห่งพอเพียงที่ใครก็ตาม ก็อยากจะนำวิธีการนี้ไปปฏิบัติกันอย่างแน่ๆ