เที่ยวเกาะช้างกับเกาะที่รายล้อมที่มีมากถึง 52 เกาะด้วยกัน

เพราะว่าจุดเด่น ๆ ภายในพื้นที่เที่ยวเกาะช้าง ก็ยังคงเป็นความสวยงามและความบริบูรณ์ไปด้วยสิ่งหลากหลาย นานาทางด้านความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบของชายหาดและอ่าวมากมาย ที่อยู่รอบเกาะ ที่นี่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ในลักษณะรูปแบบป่าเขาที่เป็นเหตุให้เกิดแหล่งน้ำธรรมชาติมากหลายแห่งอีกด้วย

 
นอกจากนี้ สถานที่เที่ยวเกาะช้างจำนวนมากยังคงมีเกาะที่รายล้อมอย่างมากมาย ได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะกระดาด เกระหมาก เกาะขาม  เป็นอาทิ ซึ่งหากว่าจะให้พูดถึงเกาะที่รายล้อมเกาะช้างไปเสียทั้งหมด คงต้องบอกเลยค่ะว่ามีมากกว่า 52 เกาะด้วยกันเลยทีเดียว และเกาะมากมาย เหล่านี้ก็มีความงดงามพร้อมทั้งความสวยงามในรูปแบบธรรมชาติที่ไม่ต่างไปจากเกาะช้างเลย ทำให้เกาะบางเกาะที่นักเดินทางสามารถเดินทางไปได้ง่าย ๆ ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทางหลั่งไหลกันเข้าไปเที่ยวชม พร้อมกับสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยได้เพิ่มเติม ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เกาะช้าง ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย เพราะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเกาะช้าง กลับมีสิ่งต่าง ๆ ที่สวยงามในรูปแบบธรรมชาติแอบแฝงอยู่มากมาย
 
เกาะช้าง
ซึ่งจุด ๆ หนึ่งที่เป็นเหตุให้เกาะช้างมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ ความบริบูรณ์และความงดงามในทุกอณูสถานที่ ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ที่มาภายในรูปแบบของหมู่เกาะ ก็เพราะว่าเกาะช้างคือเกาะที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับ 2 ของไทยเรา พร้อมกับรอบ ๆ ของสถานที่เที่ยวเกาะช้างยังคงมีเกาะน้อยใหญ่อยู่หลากหลายเกาะด้วยกัน ส่วนมากแล้วเกาะกลุ่มนี้ก็ยังคงมีความเด่น และเป็นสถานที่เที่ยวทั้งหมด

เที่ยวเกาะช้าง