ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร พร้อมกับความเชื่อถือที่ท่านเองควรรับรู้

คุณเองเคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาภายในการใส่บาตรนั้น เพราะเหตุใดถึงต้องใส่รองเท้า เพราะเป็น ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร แบบเก่าแก่ที่เป็นข้อห้ามและเป็นข้อฝ่าฝืนภายในการใส่แล้วจะเกิดผลอย่างใดบ้าง ซึ่งทางพระสงฆ์เองก็มีการเดินบิณฑบาตแต่ไม่ได้ใส่รองเท้าเช่นกัน ทำให้บางคนอาจเกิดความคิดว่าทำไมเพราะอะไร ซึ่งในสมัยพุทธกาลนักบวชแต่ละคนได้มีการรับอาหารของทางประชาชน แต่มิได้มีการปรุงอาหารเอง เนื่องจากจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวข้องพระธรรม คำสั่งสอนให้กับประชาชน  และทางพระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงสอนให้กับสาวกแต่ละคนมีการดำเนินชีวิตกับการใส่บาตรภายในทุกวัน

 
ใส่บาตร
นับได้ว่า ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร ซึ่งเป็นเรื่องที่แต่ละคนเกิดความเชื่อ ในการใส่บาตรแล้วสวมรองเท้าจะเป็นการอยู่สูงกว่าพระสงฆ์นั่นเอง ถือว่าบาป แต่ก็มีข้อละเว้นเหมือนกัน ในกรณีที่มีการบิณฑบาตภายในพื้นที่ที่กันดาน ที่มีทางเดินแต่เป็นก้อนกรวดพื้นไม่เรียบ ทำให้ในการบิณฑบาตรก็ต้องเจ็บเท้าเช่นกัน เพราะเช่นนั้นบางท่านก็เกิดความเชื่อเรื่องการใส่รองเท้า แต่ด้วยเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงกันออกไป ทำให้มีผู้คนใส่รองเท้าเหมือนกัน  แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม ชาวพุทธเวลาภายในการจะบิณฑบาต ก็ควรนำอาหารหรือยารักษาต่างๆ นำมาถวาย
 
ดังนั้นความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตรนั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลทั่วไป แต่ถ้าเป็นคนโบราณย่อมที่จะมีการถอดรองเท้าใส่บาตรอย่างแน่นอน เพราะนั่นคือความเชื่อของกลุ่มคนกลุ่มนี้กันนั่นเอง ความเชื่อห้ามสวมรองเท้าเวลาใส่บาตร พร้อมกับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่สามารถปฏิบัติได้