ความเชื่อถือเรื่องพรหมลิขิต ความเชื่อถือและความเลื่อมใส

ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต เป็นความเชื่อที่มีประชาชนทั่วไปในสมัยก่อนมักจะมีการพูดถึงเป็นอย่างมากมาย คุณเคยคิดหรือเปล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางอย่างกับคุณ ซึ่งบางเรื่องราวไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย แต่ก็เกิดจนได้ บางทีคนโบราณก็จะมีการโทษว่า เป็นเรื่องของเวรกกรรมที่ได้เคยทำมาภายในชาติก่อน จะส่งผลให้ชาตินี้มีแต่เรื่องดีหรือว่าไม่ดีเกิดขึ้นอย่างมากกันเลย แต่บางครั้งคนรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกว่าในดารทำดีหรือว่าทำไม่ดี แต่คนชั่วก็กลับได้ดี หรืออาจจะเป็นเพราะความบังเอิญที่มีขึ้น

 

นับได้ว่า ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต โดยมาก คำสอนทางด้านทางศาสนาพุทธได้มีการสอนไว้ว่า เหตุการณ์บนโลกนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดจากรรมลิขิต ซึ่งคนใดทำความดี และอยู่ในศีลธรรมก็จะส่งผมให้ได้ดี แต่ภายในทางตรงกันข้ามคนที่ทำชั่วก็จะทำให้ผลกรรมนั้นให้เดือดร้อนตามมาเช่นกัน ดังนั้น เรื่อเกี่ยวกับพรหมลิขิตนั้นอยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนว่าจะมีการพบเจอกับสิ่งใดมั่ง นั้นก็คือเรื่อง กฎแห่งกรรม ความเชื่อนี้จะเป็นการเชื่อมโยงทางด้านความคิดเข้ากับเรื่องการกระทำที่อยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ พร้อมกับมีความคาดหวังในอนาคต แต่ภายในระหว่างที่มีผลในอนาคตก็ยังไม่เกิด แต่บังเอิญเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาแทรก ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นผลเสียกันเลย

 

เพราะฉะนั้น ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต มักจะมีความเชื่อกันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าใครจะมีความเห็นอย่างไรบ้างเข้ากับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมา แต่ด้วยคนโบราณก็จะมีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างแน่นอน และนี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อ พร้อมกับความศรัทธาส่วนตัวที่มีต่อเรื่องพรหมลิขิต