หุบเขาหิน Kuthiny Baty ที่เที่ยวในรัสเซีย

หุบเขาหิน Kuthiny Baty เป็นหุบเขาที่ขณะนี้กลายเป็นที่มีความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของทางด้านแหลมคัมชัตคา ที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์ป่าของทางรัสเซีย และยังมีป่าใหม่ที่มีเหตุการณ์ที่มีความหมายทางด้านธรรมชาติในอดีต และยังคงอยู่เป็นที่ร่องรอยให้ได้เห็นนั่นเอง ทำให้หุบเขาแห่งนี้ เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความงาม และมีอายุมาถึง 8,000 ปีกันมาแล้ว เพราะว่าการวางระเบิดในภูเขาไฟในครั้งนั้น

 

ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีความยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่และมีผลกระทบกับคาบสมุทร มีการวางระเบิดของภูเขาไฟได้มีการพุ่งวัสดุจากทางภูเขาไฟออกมากันอย่างมากมาย มีทั้ง เขม่า ลาวา ที่มีฟุ้งกระจายออกมาอยู่รอบ ๆ ทำให้มีการก่อตัวกันหนาขึ้น และเกิดการฝนตก เป็นเหตุให้เถ้าได้มีการก่อการจับตัวตกเป็นวัสดุที่แข็ง และมีการคาดกันว่า การวางระเบิดของทางภูเขาไฟ ซึ่งคราวนั้นมีความรุนแรงมากที่สุดในโลก เพราะว่าหุบเขาหินนี้ จะอยู่ใกล้กับแม่น้ำโอเซอร์นายา ในการวางระเบิดที่จะเป็นเหตุให้เกิดลาวา และมีเถ้าภูเขาไฟทำให้มีการเกิดสิ่งอัศจรรย์ ที่มีการ่องรอยผ่าแยกในกลางภูเขาหิน ที่อย่างกับสายฟ้าฟาดลงไปนั้นเอง

 

เพราะฉะนั้น หุบเขาหิน Kuthiny Baty จึงตกเป็นหุบเขาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทำให้สามารถติดตามข่าวสาร หรือประวัติต่าง ๆ กันนั่นเอง เป็นเหตุให้หุบเขาแห่งนี้ ที่เป็นหุบเขาที่ดูว่ามีความงาม แต่ก็เต็มไปด้วยเขม่า ต่าง ๆมากมายเช่นเดียวกัน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นช่องเขาที่มีมานานแล้ว