ผังเมืองและฮวงจุ้ยที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกัน

ผังเมืองกับฮวงจุ้ย เป็นสิ่งที่น่าเกาะติดเป็นอย่างมาก หากคุณเองมีการสัญจรไปท่องเที่ยวในเมืองต่าง ๆ ก็ต้องเคยตั้งข้อสังเกต เพราะเส้นทางยานพาหนะ ในการวางแผนพื้นที่ทางสวนสาธารณะ พร้อมกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกกันอย่างมาก เชื่อไหมว่าภายในการเกิดอาชญากรรม ข่มขืน การวิ่ง ภายในสภาวะเศรษฐกิจพร้อมกับมีปัญหาทางด้านสังคมที่เกิดจากภายในการวางผังเมืองที่ไม่ตรงกับฮวงจุ้ย  ทำให้เกิดผลเสียตามมาได้เช่นกัน เมื่อทุกคนแต่ละคนล้วนแล้วมีการเกาะติดเกี่ยวฮวงจุ้ย

 
ผังเมืองกับฮวงจุ้ย
ถือได้ว่าผังเมืองกับฮวงจุ้ยย่อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก กับเรื่องสภาวะทางด้านเศรษฐกิจเมืองใดที่มีการขาดพื้นที่ว่างเปล่า แต่ก็มีพื้นที่ใช้สอยแล้วมีการแสดงว่าเมืองนั้นมีพลัง ซึ่งคุณอย่างลืมว่าธุรกิจขนาดย่อมก็คือรากฐานทางด้านธุรกิจ เมื่อคนรากหญ้ามีการขาดเงินรายได้ ก็ต้องมีการส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ โดยขาดการเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืน พร้อมกับยิ่งไปกว่านี้การที่มีพื้นที่ว่าง ๆ ยังมีประโยชน์ในการใช้สอยเป็นเรื่องอื่น ๆ เช่นที่จอดของรถยวดยานพาหนะ ผังเมืองกับฮวงจุ้ย พื้นที่มีการแสดงสินค้าพร้อมกับทางด้านกิจกรรทการค้าต่าง ๆ ดังนั้นในการวางแผนผังเมืองใดภายในตามหลักฮวงจุ้ยที่ควรจะมีพื้นที่ว่าง ซึ่งอุบัติเหตุ ที่มีปัญหามีขึ้นทางด้านฮวงจุ้ยที่มีความเชื่อในการเกิดพลังหยาง หรือเรียกว่าพลังงานเคลื่อนที่ได้มากเกินไป
 
เพราะเช่นนั้น ผังเมืองกับฮวงจุ้ย ที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตเหมือนกัน จึงทำให้ใครๆ ต่างก็ให้ความสำคัญในการดูฮวงจุ้ยกันอย่างมากมายกันเลย และนี่ก็ถือได้ว่าตอนนี้เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เป็นรากฐานทางด้านการเมือง และปัญหาทางด้านสังคมก็ได้มีขึ้นน้อย  ภายในพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้นกับการวางแผนผังเมืองที่มีการเสริมสร้างและความผ่อนคลาย