ขนบประเพณีกินเจ ขนบประเพณีที่ทุกท่านต้องสนใจทุก ๆ ปี

ประเพณีกินเจ เป็นประเพณีนิยมที่ใครต่อใคร ก็ต้องรู้จักกันดีอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในการแสดงเหลก็แหลมทิ่มแทงเข้าไปภายในอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีความเชื่อของคนจีนแบบโบราณ ไม่ใช่เรื่องงมงา พิธีนี้มีที่มาที่ไป ที่มีขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละบุคคลกันด้วย ทำให้กลับเป็นพิธีที่น่าสนใจกันเลย ประเพณีกินเจ กับการกินเจภายในทุก ๆ ปีก็ว่าได้ จนตกเป็นสิ่งที่น่าสนใจของใครหลากหลายคนกันเลย

 
ถือได้ว่าประเพณีกินเจ ต้องเกิดจากความเชื่อพร้อมทั้งความศรัทธา ซึ่งเป็นประเพณีที่จะต้องมีการอาศัยพิธีกรรมภายในการอัญเชิญเทพเจ้ามาทำการประทับให้ทราบว่า มนุษย์มีการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ และมีการประทับทุกครั้ง ผู้ที่กินเจจะต้องมีการแสดงความศรัทธาจากมวลชนว่าเหล่าเทพเจ้าทั้งหลาย น่าเคารพ เพราะฉะนั้นคนจีนโบราณที่ได้มีความศรัทธาเป็นพิธีกินเจ บางคนจึงได้มีการแสดงทางด้านพิธีกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแสดงออกมาผ่านทางความเชื่อของแต่ละคนอีกด้วย จนตกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกันอย่างมาก ก่อนเจ้าที่จะทำการประทับทรง ผู้ที่อาสาเป็นร่างทรง  บางคนสวมเครื่องแบบประจำที่แสดงเป็นลักษณะเฉพาะของการพิธีกันเลย
 
ประเพณีกินเจ
เพราะฉะนั้น ประเพณีกินเจ จึงกลับเป็นประเพณีที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับประชาชนทั่วไป จนตกเป็นสิ่งที่น่าสนใจกันเลยก็ว่าได้ ทำให้กลายเป็นประเพณีที่ใครก็ตาม ก็ต้องมีการนับถือพร้อมทั้งทำความเข้าใจเป็นอย่างมากมาย  จนกลายเป็นสิ่งที่น่าจับตามองในขณะนี้กันเลยก็ว่าได้