พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี แหล่งรวบรวมวิชาความรู้ทางด้านธรรมชาติ

จากทางประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่ง พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี แห่งนี้ ตกเป็นศูนย์การเรียนรู้ ของเด็ก ๆ และคนทั่วไปกันเลย โดยมีสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนไป เช่น โครงกระดูกไดโนเสาร์ที่มีหลากหลายพันธ์ร่วมกันในเมืองไทย โดยที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งเดียวที่มีการรวบรวมต่าง ๆ มากมายกันเลย ทำให้มีความเชื่อได้ว่าเคยเป็นที่อยู่ที่มีความสมบูรณ์ขอสัตว์โลกล้านปีกันมาก่อน จนทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่กันเลย

 

พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวข้องธรณีวิทยา พร้อมกับทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อที่จะเอามาอนุรักษ์กันต่อไป เมื่อได้มีการเปิดพื้นที่ให้มีผู้คนทั่วไปต่างก็เข้ารับชมกันได้ เป็นการสัมผัส พร้อมกับยังเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเข้าใจธรรมชาติให้มากเพิ่มขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเอง ทำให้กลายเป็นแหล่งรวมรวมความรู้ต่าง ๆ มากมายกันเลยก็ว่าได้ สำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เป็นแห่งแรกของไทยที่มีการถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ พร้อมกับยังมีการจัดแสดงในที่มีความเกี่ยวข้องกับธรณี เหมืองแร่ ทำให้มีการเปิดสอนเป็นสอนเป็นครั้งแรกกันเลย ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้ในปี 2491 ก็ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ของผู้คนที่มีความสนใจ

 

เพราะฉะนั้น พิพิธภัณฑ์แร่-หิน กรมทรัพยากรธรณี จึงตกเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ที่ติดตามแต่ละคนไม่พลาดกับการติดตามกันเลยกันเลยก็ว่าได้ โดยเปลือกโลก หรือว่าชั้นบรรยากาศ เมื่อแก่นโลกนั้นมีความร้อนก็ยังมีการเคลื่อนที่ไปตามสภาวะของธรณีนั่นเอง