ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ ที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่เทศกาลกินเจ

ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ ที่เป็นเครื่องหมายหรือเป็นเครื่องหมายในการกำกับว่าบริเวณนี้มีอาหารเหล่านี้กันอีกด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องประเพณีการกินเจ ที่เป็นสัญลักษณ์พร้อมกับเป็นตัวอักษรที่มีสีแดงที่แปลว่า เจบนพื้นที่สีเหลือง ภายในระดับบนธงเล็ก ๆ   โดยผู้ที่มีเชื้อสายชาวจีนโบราณค่อนข้างมีความเชื่อในเรื่องนี้กันมาโดยตลอด เป็นเหตุให้ในปัจจุบันนี้กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก  ทำให้ผู้คนทั่วไปต่างก็กินเจกันมากยิ่งขึ้น

 
เทศกาลกินเจ
นับได้ว่าความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ คือความเชื่อที่น่าสนใจ โดยสีเหลือจะมีความหมายทางด้านจิตวิทยา ที่มีการบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เบิกบาน มีความมั่นคง พร้อมกับมีความคิดสร้างสรรค์กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นกระตุ้นให้ความรู้สึกที่มีความสนุกสนาน พร้อมกับมีคติความเชื่อทางด้านโบราณที่มีความเชื่อว่าเป็นสีเหลือง คือสีเหลือง เป็นสีตัวแทนที่มีอำนาจ ส่วนสีแดงนั้น มีคำนิยามทางด้านจิตวิทยา เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกแบบทะเยอทะยาน และมีการสร้างความเร้าใจ ที่มีความท้าทาย  พร้อมทั้งเป็นการเสริมเรื่องทางด้านการปฏิบัติทางด้านการงาน พนังงานก็จะบรรลุไปด้วยดี พร้อมทั้งมีคติความเชื่อของคนจีนกันเลยก็ว่าได้  เป็นเหตุให้ทุกวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ท่านเองจะต้องทำการศึกษาให้ดีเสียก่อน
 
เพราะเช่นนั้น ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ จึงเป็นความเชื่อที่คู่กันมานาน จนตกเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นกันไปแล้ว ทำให้ใคร ๆ ต่างก็เกิดความสนใจกันมากยิ่งขึ้น และนี่ก็ถือได้ว่าช่วงที่กำลังกินเจ ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ จึงมีผู้คนหันมารับประทานกินเจกันมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นเรื่องที่สำคัญก็ว่าได้