สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ กับนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในปัจจุบันนี้ สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีอะไรอีกมากมาย ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศได้ค้น เจอ  ความเป็นกระบี่ที่สร้างความงามภายในรูปแบบของ ความทรงจำ  ยังคงมีอยู่มาก  ถ้าเช่นนั้นคงไม่มีนักเดินทางให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  ประเทศไทยเองก็ควรที่จะรักษาสถานที่ท่องเที่ยวนี้ไว้ให้ยั่งยืน  พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนดูแลพื้นที่ของเมือง ไทยทั่วทุกมุม  ให้มีความงามไม่แตกต่างไปจากเดิม  และการรังสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ไว้ภายในรูปแบบทรัพย์สินของแผ่น ดินต่อไปนั่นเอง

 
 
พร้อม ทั้งสิ่งที่จริงแท้แน่นอน เป็น จังหวัดกระบี่ ถือได้ว่าเป็นจังหวัดในเมืองไทยจังหวัดหนึ่งที่มีนัก ท่องเที่ยวเดินทางไปเป็นปริมาณมาก  พร้อมทั้งด้วยความเป็นกระบี่  ทำให้ผู้คนสนใจต้องการจะเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่กัน อย่างต่อเนื่อง  ด้วยธรรมชาติที่งดงาม  มีหมู่เกาะมากมาย รวมถึงทะเลน้ำใส ๆ อยู่ตลอดเวลา  ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้จังหวัดกระบี่ไม่เคยเงียบเหงา  พร้อมทั้งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังที่นี่พร้อมทั้งเมื่อนักท่อง เที่ยวเดินทางมาเพื่อจะท่องเที่ยวกระบี่  นักท่องเที่ยว[LINK1]ส่วนมากจึงพยายามที่จะค้นเจอกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นกระบี่อย่างแน่นอน  เนื่องจากที่นี่จะเต็มไปด้วยหมู่เกาะ  ทะเล พร้อมทั้งทัศนียภาพแห่งความเป็นธรรมชาติ  แถมน้ำทะเลที่นี้ก็ยังคงสะอาดไม่แพ้ที่อื่น ๆ ด้วย   จังหวัดกระบี่ยังคงมีวัฒนธรรมในความเป็นไทยสอดแทรก  ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล  ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชอบเดินทางมาที่นี่  ส่วนหนึ่งเพราะว่าต้องการดูดซึมความเป็นไทย ของชาวจังหวัดกระบี่นั่นเอง  
 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจำนวน มากที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่นั้น  ค่อนข้างมีทั้งชาวไทยพร้อมทั้งชาวต่างชาติ  ซึ่งจากหลักฐานที่สามารถคำนวณได้นั้น  มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกให้ความ สนใจ  เดินทางเที่ยวกระบี่ปริมาณมากต่อปี  ซึ่งเมืองไทยสามารถสร้างเงินรายได้ส่วนหนึ่งในเชิง ท่องเที่ยวเป็นปริมาณมาก  หรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวในเมืองไทยเอง ที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวกระบี่ก็มีไม่น้อย เหมือนกัน