อินเดบีเล (Ndebeles) หมู่บ้านศิลปะแหล่งท่องเที่ยวแอฟริกาใต้

อินเดบีเล (Ndebeles) เป็นชื่อของคนกลุ่มภายในชาติพันธุ์แอฟริกาที่ได้มีการอาศัยอยู่ภายในพื้นที่แอฟริกาใต้พร้อมกับในประเทศซิมบับเว ที่พวกเขาได้มีชื่อเสียง พร้อมทั้งเป็นที่รู้จักกันทางด้านความสามารถของศิลปะชนเผ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทาสีและการวาดลวดลายที่มีจิตกรรมบนผนังบ้าน เป็นศิลปะที่มีการร้อยลูกปัดที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับมีสีสันเป็นอย่างยิ่ง  ทางชาวอินเดบีเล ที่เป็นชาติพันธุ์นักรบ จะมีประชากรอยู่ที่ประมาณ 7 แสนคนก็ว่าได้ พวกเขาเองก็ได้อยู่รวมกันกลายเป็นชุมชน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกันเช่นกัน

 
อินเดบีเล (Ndebeles)
ถือได้ว่าอินเดบีเล (Ndebeles) ที่ได้มีภาพวาดผนังมีการสร้างขึ้นโดยผู้หญิงเพียงแค่นั้น และจะมีการถูกส่งต่อไปจากรุ่นอื่น ๆ โดยมีมารดาเป็นผู้สั่งสอนพร้อมกับมีการเผยแพร่กันออกไปยังลูกหลาน โดยผู้สร้างจะมีการใช้วาดด้วยมือตนเอง เป็นส่วนใหญ่ และมีการลงบนผนังกันเช่นกัน ซึ่งบ้านแบดั้งเดิมของทางชนเผ่า จะมีลวดลายที่มีความงดงาม และบ้านโดยมากจะเป็นรูปทรงเรขาคณิต สี่เหลี่ยม  และสามเหลี่ยมบาง เพราะเมื่อได้มีการสำรวจก็ค้นพบว่าเคยมีรูปโลโก้รถยนต์ ของ BMW ด้วยการประดับอยู่บนทางผนังอีกด้วย พร้อมทั้งก่อนหน้าทางด้านศิลปะแบบดั้งเดิมก็ยังมีสีจากธรรมชาติเพียงแค่นั้น
 
ดังนั้น อินเดบีเล (Ndebeles) เป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยทางด้านศิลปะที่มีการวาดของชลเผ่าแต่ละคนทำให้กลายเป็นจุดเด่นภายในการเดินทางท่องเที่ยวภายในพื้นที่แห่งนี้ พร้อมกับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งเลย อินเดบีเล (Ndebeles) เมื่อได้เดินทางมาท่องเที่ยวย่อมสร้างความสุขเช่นเดียวกัน