ทุกสิ่งทุกอย่างที่พบได้เมื่อมีการเดินทางท่องเที่ยวข้างในแหล่งท่องเที่ยวเชียงราย

ความโดดเด่นของประเพณีพร้อมกับวัฒนธรรม ที่ดูเหมือนจะแตกต่างบนสถานที่ท่องเที่ยวเชียงรายส่วน ใหญ่ นับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีมนต์เสน่ห์มากพอประมาณ และไม่ว่าผู้เดินทางทั้งชาวไทยพร้อมกับชาวต่างประเทศ กลับติดใจที่จะเดินทางมาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชียงรายส่วนใหญ่ พร้อมกับแหล่งท่อง เที่ยวภายในพื้นที่เชียงราย ก็ค่อนข้างเป็นสถานที่ที่นักเดินทางส่วนใหญ่คิดถึงในอันดับต้น ๆ เหมือนกัน

 
ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ซึ่งทำให้คนไทยส่วนใหญ่เกิดความสนใจไม่ใช่น้อย เนื่องจากการเดินทางสู่สถานที่เที่ยว ที่เหนือสุดของประเทศไทยนี้ จะยิ่งเป็นการตอบสนองให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบกับแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่าง นอกจากนี้ยังคงมีมนต์เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือ สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย ยังคงนำพาให้นักท่องเที่ยวไปค้นเจอกับประชากรหลาก หลายเชื้อชาติ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยพื้นราบ หรือว่าชายไทยภูเขาส่วนใหญ่ ยิ่งกว่านั้นยังคงมีชาวจีนฮ่อ ที่ได้อพยพมาสู่บริเวณอยู่อาศัยแห่งใหม่บนดอยสูง ซึ่งแต่ละชนชาติจะมีประเพณีรวมไปถึงวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันออกไปเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตที่มี เอกลักษณ์กลุ่มนี้ ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบ พร้อมกับต้องการค้นหาประสบการณ์ด้วยการ เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างกลุ่มนี้เป็นอย่างมากยิ่งกว่า นั้นเชียงราย ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเมือง เก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์อันช้านานพอสมควร
 
 
สิ่งที่ค้นเจอคือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ยังคงได้เดินทางมาค้นเจอความอุดมสมบูรณ์ที่ประกอบไป ด้วยป่าอันน้อยใหญ่ ที่ขึ้นอยู่บนภูเขาสูงที่สลับซับซ้อนกันเป็นอย่างมากมาย แถมสถานที่ท่องเที่ยวเชียงรายมากหลายสถานที่ ยังคงเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำพร้อมกับน้ำตกมากมายที่มีความงดงามอีกหลากหลาย แห่งอีกเช่นกัน