มองโกเลีย แหล่งรวบรวมทความทรงจำในเส้นทางสายไหมของทุ่งหญ้า

สำหรับเส้นทางสายใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางทางด้านการค้าเพียงเท่านั้น ก็ยังเป็นทางสัญจรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างประเทศจีนกับนานาประเทศ ด้วยการเปรียบเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนทางด้านขนมธรรมเนียมของมวลมนุษย์ ที่มีผู้คนต่างชาติ พร้อมกับต่างเชื้อชาติต่างศาสนา และต่างขนมธรรมเนียมได้ มาทำการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งจนมีการร่วมแรงร่วมใจปรองดอง ซึ่งการวางใจเชื่อใจระหว่างกัน พร้อมกับการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันบนเส้นทางสายไหม ทำให้กลายเป็นประเทศต่าง ๆ อยู่รวมกันได้อย่างสันติกันเลย  พร้อมทั้งร่วมกันสืบสานความเจตนารมณ์ของเส้นทางสายไหม

 
มองโกเลีย
ถือได้ว่าชาว มองโกเลีย คือชนเผ่าเร่ร่อนที่มีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อยู่ในทุ่งหญ้า แห่งมองโกเลียที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการสืบสานอารยธรรมตะวันออก พร้อมกับตะวันตก ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ยังได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งทุ่งหญ้า ที่เป็นมรกดกทางด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากที่สุด พร้อมกับมีความยิ่งใหญ่ต่อการเปิดเส้นทางพร้อมทั้งทางด้านพัฒนาเส้นทางสายไหมอยู่บนทุ่งหญ้า เจตนารมณ์ใหม่ของเมืองจีน ที่อยู่บนเส้นทางสายไหม คือ เมืองจีนจะมีการมุ่งพัฒนาประเทศของตนเอง ให้มาพร้อมทั้งประเทศอื่น ๆ และมีความเชื่อว่า การสร้าง แถบเศรษฐกิจทางสายไหม นั้นก็จะนำมาซึ่งความผาสุกต่อผู้คนในประเทศต่าง ๆ ได้ พร้อมกับตลอดจนเส้นทาง สำหรับคำว่ามองโกล จะมีความหมายว่า เปลวเพลิงที่ไม่เคยหลับใหล สำหรับในภาษาของมองโกลแบบโบราณจะหมายถึง เรียบง่าย  พร้อมกับบางครั้งก็มีผู้คนให้ความหมายว่า ชนชาติแห่งสรวงสวรรค์
 
ดังนั้น มองโกเลีย ก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่แห่งหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้นักเดินทางแต่ละคนให้ความสนใจไปกับการเกาะติดกันเลย ทำให้ตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังเป็นอย่างมาก มองโกเลีย จนไม่มีใครพลาดกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้กันนั่นเอง