ความเชื่อถือสยองของคนสมัยก่อนแต่คนสมัยใหม่ยังไม่รู้

สำหรับ ความเชื่อ ที่ปู่ ย่า ตา ยาย พร้อมกับคนในอดีตได้มีการบันทึกไว้ แต่คนสมัยปัจจุบันชอบทำเพราะความหลงลืม และทำให้พวกเขาได้เจอดีไปแล้วก็ก็มี หากคนโบราณมีความเชื่อกันมาอย่างยาวนาน  แต่คนในตอนนี้คงไม่ทราบข้อมูลมาก่อนก็เป็นได้ ทำให้ต้องไม่พลาดเข้ากับความเชื่อของคนอดีตสมัยกันนั่นเอง

 
ความเชื่อล้วนแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลทั่วไปว่าจะเชื่อหรือไม่ หากท่านเองได้มีการติดตากับความเชื่อต่างๆ ก็ย่อมไม่พลาดกันเลย ถ้าเช่นนั้นมาติดตามกันเลยว่าคนรุ่นก่อนมีความเชื่อเรื่อใด
1.ห้ามใส่ชุดสีดำเยี่ยมผู้ป่วย เนื่องจากสีดำเป็นสีทีคนโบราณถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ การใส่ชุดดำไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้น เป็นการแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วยิ่งขึ้น
2.จิ้งจกร้องทัก ห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด โดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือว่าตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางแต่ถ้าหากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้าย ให้เดินทางได้ จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายมากเพิ่มขึ้น
3.นกแสกเกาะหลังคาบ้าน ก็จะเกิดลางร้าย เพราะว่านกแสกเป็นนกที่ถือได้ว่าให้ความเคราะห์ร้าย ความเชื่อ เพราะธรรมชาตินกแสกมักไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยกับคน
 
ความเชื่อ
เพราะเช่นนั้น ความเชื่อ เหล่านี้ ถือได้ความเชื่อกันมานานแล้ว ไม่ว่าคนสมัยก่อนหรือคนในตอนนี้ ถ้าได้รู้ว่ามีความเชื่อภายในเรื่องใดบ้าง ก็ย่อมจะไม่พลาดกันเลย  พร้อมทั้งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวที่แต่ละคนต้องทำการติดตามกันอย่างมากมายกันเลย