บริการในรูปแบบ ค่ายลูกเสือสวนสยาม ที่สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ

หากเราได้พูดถึง "สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ" เราก็คงจะนึกถึงแต่ความสนุกสนานในหลายหลากรูปแบบที่ถูกสร้างและคิดค้นขึ้นมาได้อย่างสวยงาม แต่ความเพลิดเพลินสุดเหวี่ยงที่นักท่องเที่ยวได้รับรู้ส่วนมาก มักจะเป็นการสัญจรในหลากหลายแบบก็จริง  แต่ประกอบไปด้วยสองโซนหลัก ๆ ภายใน ได้แก่โซนสวนสนุกที่ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นหลากหลายชนิด  และโซนสวนน้ำ ที่สร้างความแปลกใหม่และสร้างความสนุกสนานได้อย่างลงตัว  แต่นักเดินทางยังคงไม่ทราบว่า  สวนสยามทะเล-กรุงเทพฯ ได้มีการเปิดให้บริการอีกรูปแบบหนึ่งภายใต้ชื่อว่า  "ค่ายลูกเสือสวนสยาม"อีกด้วย

 
สำหรับบริการอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบเสียด้วยซ้ำไปว่ามีบริการในรูปแบบนี้  ภายในสวนสยาม-ทะเลกรุงเทพฯด้วยหรือ  และบริการที่ว่านี้ก็คือ  "ค่ายลูกเสือสวนสยาม" ซึ่งเป็นการให้บริการโดยพรั่งพร้อมไปด้วยบุคลากรและครูผู้ฝึกสอนระดับปริญญา ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านภาคปฏิบัติและทางด้านทฤษฏีเลยก็ว่าได้  ซึ่งในการจัดแอคทิวิตี้ต่าง ๆ จะมีการลงพื้นที่พร้อมทั้งมีการปฏิบัติการจริงที่สมบูรณ์มากกว่า 20 ฐานด้วยกัน ซึ่งในแต่ละฐานถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาความสะดวกให้กับผู้เข้าฐานได้อย่างดีเยี่ยม  พร้อมสวนสยามให้ความสนุกสนานได้อย่างมากมาย ส่วนสถานที่พักก็ยังคงสร้างความสะดวกสบายเพราะมีห้องน้ำภายในตัว  ตลอดจนสามารถรองรับเด็กนักเรียนได้กว่า 700 คน
 
สวนสยาม
ซึ่งในทุกช่วงเวลาสิ่งที่เป็นพิเศษสุดสำหรับนักเรียนที่ได้ทำการเข้าค่ายลูกเสือสวนสยาม  จะสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างที่เป็นอรรถประโยชน์ภายใต้ธรรมชาติอันแสนร่มรื่น และได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ครูฝึกอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง