แหล่งท่องเที่ยวชลบุรีอย่างศูนย์ศึกษาธรรมชาติพร้อมทั้งสงวนป่าชายเลน

จังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีอีกแห่งหนึ่ง เพราะมีสถานที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม วัง หรือว่าจะเป็นแหล่งธรรมชาติ พร้อมกับสัตว์ป่าอีกมากมาย แถมใครที่ยังชื่นชอบกับกิจกรรมที่ทำให้คุณเพลิดเพลิน ก็ต้องมาสถานที่ท่องเที่ยวชลบุรีแห่งนี้ที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย วันนี้จึงอยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติที่ไม่ค่อยมีนักเดินทางไปชมกันมากนัก

ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชลบุรีที่ว่านี้ คือศูนย์กลางการศึกษาธรรมชาติ สำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งธรรมชาติมีความบริบูรณ์ มีเนื้อที่ถึง 300 ไร่ จัดได้ว่าเป็นพื้นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงทำให้สำนักงานป่าไม้ได้มีการจัดสร้างศูนย์กลางการศึกษาธรรมชาติขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ของชาวไทย และยังให้ความรู้แก่นักเดินทางควบคู่ไปด้วย จึงจัดทำถนนหนทางขึ้นมา เพื่อทำการศึกษาธรรมชาติจะเป็นสะพานที่มีความยาวถึง 2,300 เมตร ถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดนะเมืองไทยเลย ทางศูนย์ยังอยากให้นักเดินทางหรือประชาชนทั่วๆ ไปได้มีการออกกำลังไปด้วย จึงจัดสร้างศูนย์สุขภาพขึ้น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ยังมีต้นโกงกางเกิดขึ้น เพื่อจะป้องกันคลื่นทะเลกระแทกกับชายฝัง สำหรับต้นโกงกางนั้นจะมีประโยชน์อย่างมากกับสัตว์น้ำ พร้อมกับที่สำคัญยังสามารถช่วยดักจับสารอินทรีย์นอนก้นได้ดีด้วย
 
 
ดังนั้นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชลบุรีอีกที่หนึ่ง ที่ทำให้นักเดินทางต้องเดินทางมาศึกษาข้อมูลธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ต่างๆชนิด พร้อมกับที่สำคัญเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นปลา หอย กุ้ง หรือว่านกกระยางที่มาดักจับปลาเป็นอาหาร ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์อนุรักษ์กันมาช้านาน