เกาะเกร็ด สถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงภายในนนทบุรี

ถ้าหากจะให้กล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยวในนนทบุรี หลากหลายคนอาจนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง เกาะเกร็ด แน่นอน ก็เพราะว่า เกาะเกร็ด นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากสถานที่อื่น ๆ ก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยแหล่งชุมชนคนมอญที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของภาชนะดินเผา ตลอดจนประเพณีมากมาย แบบพื้นบ้านดั้งเดิม

 

ยิ่งกว่านั้น เกาะเกร็ด ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ในทุก ๆ อิริยาบถและการเสนอวิถีชีวิต ทำให้สถานที่แห่งนี้มีประเพณีพร้อมกับวัฒนธรรมที่มีมนต์ขลังแบบดั้งเดิม พร้อมกับถึงแม้ว่าเกาะเกร็ด จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเล็ก ๆ ในรูปแบบชุมชนพร้อมกับหมู่บ้าน แต่ความเจริญเติบโตตลอดจนกระทั่งตกเป็นที่รู้จักของคนไทยและคนต่างประเทศ ส่งผลทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ มีความเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหากได้เที่ยวภายในวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดจนวันหยุดนักขัตฤกษ์ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะมากไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้า ก็มักจะประกอบไปด้วยผู้คนอย่างมากมาย ทำเอาพื้นที่แห่งนี้มีความสนุกและผู้คนเดินทางกันคึกคักมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ผู้คนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาที่เกาะเกร็ด มักจะมาในคราบของนักท่องเที่ยวและนักช็อปปิ้ง เพื่อที่จะซื้อของพร้อมกับหาของกินที่แสนจะอร่อยล้ำเลิศ หรือไม่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวชมรอบเกาะ ด้วยการนั่งเรือท่องลำน้ำในบริเวณรอบเกาะนั่นเอง

 

ความสนุกจำเริญใจจึงเกิดขึ้นมากมายที่เกาะเกร็ด ความโด่งดังจึงทำให้เกาะเกร็ดกลับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสดใจ และเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของนนทบุรีไปในที่สุด