พบ ถนนคนเดินกาดกองต้า แหล่งท่องเที่ยวลำปางที่น่าหลงใหล

ด้วยแหล่งท่องเที่ยวอย่าง กาดกองต้า ประกอบไปด้วยแบบอย่างที่งดงาม ทั้งสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งมีการผสมผสานกับสถาปัตยกรรมทันสมัย กาดกองต้าจึงมีการขายสินค้าพื้นเมือง สินค้าทำมือ พร้อมทั้งอาหารพื้นบ้าน พร้อมกับสินค้าที่ระลึก พร้อมทั้งลานกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะมีเวลาเปิดทำการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปกระทั่งถึงสี่ทุ่มซึ่งเป็นเวลาปิดทำการ

 

ด้วยเหตุนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสลักสำคัญของจังหวัดลำปาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลำปางที่ใครๆ ก็ย่อมจะรู้จัก พร้อมทั้งสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ว่านี้คือ ถนนคนเดินกาดกองต้า ซึ่งอยู่ในที่ถนนตลาดเก่า ริมแม่น้ำวัง อำเภอเมืองลำปาง แต่แรกเริ่มสถานที่แห่งนี้เป็นย่านชุมชนเล็กๆทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปีด้วยกัน ด้วยชัยภูมิที่เป็นที่ข้างแม่น้ำวัง พร้อมทั้งต่อมาก็ได้มีการพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ตลาดจนส่งผ่านสินค้าสำคัญของจังหวัดลำปางในที่สุด ส่วนรูปแบบของสถาปัตยกรรมถือได้ว่ามีความหลากอย่างมากเลยเชียว ไม่ว่าจะเป็นศิลปะตะวันตก พม่า – ไทยใหญ่ และจีน ซึ่งต่อมาในช่วงหลัง ศูนย์กลางการค้าแห่งนี้ได้ถูกลดบทบาทลง ตลอดจนกระทั่งเงียบเหงาไปในที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มูลเหตุที่ทำให้ศูนย์การซื้อขายแห่งนี้ถูกลดบทบาทลงนั้น เพราะการสร้างผ่านเส้นทางรถไฟสายเหนือที่มาลำปาง ประชาชนในจังหวัดลำปางจึงได้ทำการขยายภูมิลำเนาเดิม พร้อมทั้งไปตั้งอยู่ที่รอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้า จนเป็นเหตุให้เกิดกลายเป็นชุนชนใหม่เอี่ยมที่เรียกว่า ชุนชนเก๊าจาว

 

โดยปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ ได้กลับมาเป็นย่านการซื้อขายที่สำคัญอีกครั้ง พร้อมทั้งดูเหมือนจะยิ่งใหญ่กว่าเก่าก่อน เป็นเหตุให้จังหวัดลำปาง มีสถานที่ท่องเที่ยวลำปางมากขึ้นอีกหนึ่งสถานที่