ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่หมู่บ้านขอบด้ง เพื่อที่จะสัมผัสชีวิตที่แปลกแยก

ใครที่ได้เที่ยวเชียงใหม่ โดยเฉพาะที่หมู่บ้านขอบด้ง ก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนไทยเช่นเรา ซึ่งเขาทั้งหลายมีวิถีชีวิตที่ลำบากพร้อมกับมีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนในสิ่งต่าง ๆ ที่น้อยกว่า แต่ทว่าพวกเขาก็สามารถยืนหยัดพร้อมกับใช้ชีวิตอยู่บนหนทางที่มีความเรียบง่ายนี้ได้อย่างสงบสุข เปรียบเสมือนเป็นต้นแบบที่ดีของการดำรงชีวิตนั่นเอง และเพื่อนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจ ต้องการจะมีโอกาสเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของหมู่บ้านนี้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปรบกวนหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลของพวกเขา เชียงใหม่ได้มีการจัดโครงการไกด์น้อย ที่คอยสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการบรรยายวิถีชีวิตของชนเผ่าทั้งสองแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียน เพื่อที่จะเชียงใหม่เป็นการปลูกจิตสำนึกพร้อมทั้งสร้างความรักในท้องถิ่นเชียงใหม่ได้อีกด้วย

 
เที่ยวเชียงใหม่
ส่วนกลุ่มนักเดินทาง ที่ต้องการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในรูปแบบเบาสบาย ก็อาจจะเป็นการท่องเที่ยวภายในสถานที่มากมาย ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีการดำรงชีวิตที่แตกต่างของชนบท หรือว่ากลุ่มคนชนชาติหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาในบริเวณพื้นที่เชียงใหม่แห่งนี้ อย่างเช่น หมู่บ้านขอบด้ง ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอดำและเผ่ามูเซอแดง ซึ่งทั้งสองเผ่านี้ได้ทำการตกลงเป็นพันธมิตรพร้อมทั้งอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องต่างชนเผ่า เพราะว่าชาวเขาสองเผ่านี้มักจะนับถือผีพร้อมกับมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมทั้งความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นหลัก เป็นเหตุให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพของชนเผ่าทั้งสองให้ยั่งยืน ส่วนทางเข้าพื้นที่หน้าหมู่บ้านมักจะมีการจำลองบ้านและวิถีชีวิตของชาวมูเซอให้ได้พบ