ชมความงามของสวนบอนไซ ผ่านการเดินทางท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ดอยอ่างขาง

การท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่อุทยานบอนไซนั้น ยกเว้นเราจะได้ค้นพบกับสวนบอนไซขนาดใหญ่แล้ว จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีสวนสมุนไพรนานาชนิด และมีสมุนไพรหายากของไทยเช่นกัน ทำให้ฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมของสวนบอนไซ เชียงใหม่นี้ อยู่ภายในระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมของรายปี

 
เที่ยวเชียงใหม่
การค้นพบสถานที่เที่ยวเชียงใหม่อย่างสวนบอนไซ ผู้เดินทางจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังดอยอ่างขาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  ที่มีจุดสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ เพราะดอยอ่างขาง  เปรียบเหมือนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของไทย ส่วนพื้นที่โดยรวมล้วนแล้วแต่เป็นแอ่งกะทะ ซึ่งห้อมล้อมไปด้วยภูเขาสูงน้อยใหญ่อย่างกว้างขวางเลยทีเดียว ทำให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ประกอบไปด้วยทิวเขาและป่าไม้ในรูปแบบธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์   ยิ่งไปกว่านี้ จุดเด่นภายในพื้นที่ดอยอ่างขางยังคงมีอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยว แถมแต่ละสถานที่นั้นยังคงมีจุดสะดุดตาที่แตกต่างกัน แต่ล้วนแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติบริบูรณ์เหมือน ๆ กันภายในปัจจุบัน ซึ่งอาการบนดอยอ่างขางถือว่าเป็นจุดขาย เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่มีความเย็นตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี ที่นี่จะมีอากาศหนาวมากที่สุด จนน้ำค้างกลับเป็นน้ำแข็งไปเลยทีเดียว พร้อมกับอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างความโดดเด่น พร้อมทั้งมีความสวยงามในสายตาของนักเดินทางโดยตรง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นดินดอยอ่างขาง คือ สวนบอนไซ  
 
พร้อมทั้งด้วยลักษณะโดยทั่วไปของสวนบอนไซ  ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ที่สำคัญภายในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่จึงเป็นสวนบอนไซอยู่ภายในบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ทำให้สวนบอนไซเปรียบเสมือนเป็นแหล่งเก็บพันธุ์ไม้หายากในเขตอบอุ่นและเขตหนาวทั้งข้างในประเทศพร้อมทั้งต่างประเทศ ซึ่งจะมีการปลูก การดัด ตลอดทั้งการแต่งโดยใช้เทคนิคบอนไซ จนเป็นเหตุให้ต้นบอนไซแห่งจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะสวยงามน่าชื่นชอบ