สัญจรสัมผัสกับมากหลายสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ตามชุมชนหมู่บ้านคุ้ม

การเดินทางเพื่อไปสัมผัสจุดชมทิวทัศน์กิ่วลม  ซึ่งเป็นหนึ่งข้างในสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มักอยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยกในเส้นทางหมู่บ้านคุ้ม ซึ่งจะเต็มไปด้วยหมู่บ้านปะหล่องนอแล และหมู่บ้านมูเซอของด้งทางหนึ่ง อาจเลือกชมทะเลหมอกและวิวพระอาทิตย์ทั้งขึ้นพร้อมกับตกได้เป็นอย่างดี แถมยังทำให้ผู้เดินทางที่เดินทางสู่ที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ภายในรูปแบบนี้ ได้เห็นวิถีชีวิตการดำรงอยู่ที่แตกต่าง แต่ก็เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียงพร้อมทั้งมีความสุขได้อย่างถาวร ยิ่งไปกว่านี้ นักท่องเที่ยวยังคงสามารถชมวิวทัศนียภาพที่เป็นภูเขาหรือทิวเขาได้อย่างมากมายด้วยกัน ในลักษณะของทิวเขานี้จะเปรียบเสมือนเป็นภาพพื้นหลัง และทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากได้ชมวิวทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่สวยงามโดยรอบอย่างกว้างขวาง และเมื่อไรสำหรับสถานที่เที่ยวเชียงใหม่อย่างหมู่บ้านคุ้มมีอากาศที่ดี ท้องฟ้าแจ่มใส ก็จะสามารถมองเห็นเกษตรดอยอ่างขางได้เช่นกันค่ะ

 
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
การตามหาสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่ทำให้นักเดินทางส่วนใหญ่ต้องสะดุดตา นับได้ว่าเป็นการสัญจรค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่ยาก เพราะสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ส่วนมาก มักจะเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยต้นไม้ ป่าไม้ พร้อมทั้งพันธุ์พืชที่หาเลือกชมได้ยากมากมายชนิด แต่ยังคงมีสถานที่เที่ยวในเชียงใหม่อีกแบบหนึ่ง ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้เดินทางไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคุ้ม เป็นต้น หมู่บ้านคุ้มถือได้ว่าเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ประกอบไปด้วยผู้พักอาศัยหลากหลายชนชาติด้วยกัน อาทิเช่น ชาวไทยใหญ่ ชาวพม่า และชาวจีนฮ่อ ซึ่งการตั้งรกรากอยู่ในบริเวณนี้ จะทำให้พวกเขาเห็นทางออกของการใช้ชีวิตได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดร้านค้าบริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต่างก็พากันท่องเที่ยวเข้ามาในเชียงใหม่โดยตรง