การรับรู้เรื่องราวในสิ่งที่ไม่น่ารู้ผ่านการดูดวง มิได้แปลว่าเราจะอาจหนีทุกอย่างได้

มนุษย์เกิดมาพร้อมที่จะใช้กรรม เพราะเช่นนั้น มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาของตนเองได้ ความเปลี่ยนแปลงดวงชะตานั้น  มนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าสามารถทำได้ผ่านการดูดวง ดูดวงเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จะเจอเรื่องดีก็ขอให้ยอดเยี่ยม จะเจอเรื่องร้ายก็ขอให้รีบหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อที่ชีวิตจะได้พบเจอะเจอแต่สิ่งที่ดีต่อไป

 

มนุษย์ทราบเหตุการณ์ความเป็นไป ผ่านชีวิตที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ยิ่งกว่านั้นความนิยมชมชอบ ที่มาพร้อมกับกระแสการไล่ตามที่ท่วมท้น เป็นเหตุให้ลักษณะของการไล่ตามเพื่อทำการดูดวงนั้นเปลี่ยนไป ตามหลักความนับถือของการดูดวงของคนไทยในสมัยก่อนนั้น มักจะมาพร้อมกับเหตุทางหลักโหราศาสตร์ หลากหลายตำราเกี่ยวกับคำทำนายที่มีความเหมาะสม สามารถชี้ชัดให้เห็นว่า ดวงของมนุษย์มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ ของการเคลื่อนไหวในดวงดาว สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นดวงชะตาที่มนุษย์ไม่ได้เลือกสรร แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากพระเจ้า แต่สำหรับคนไทยสมัยใหม่ กลับนับถือความนับถือตามหลักศาสนาพุทธโดยแท้จริง ความเป็นปกติจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป มีเกิด มีดับ ถือได้ว่าเป็นวัฎจักรของชีวิต แต่ถ้าหากว่าการดูดวงสามารถบ่งบอกอนาคตได้ล่วงหน้า ว่าเราจำเป็นต้องพบเจอกับชีวิตในแบบไหนบ้าง ย่อมเป็นช่องทางแห่งการพ้นทุกข์ใช่หรือไม่นั้น แต่ละคนย่อมที่จะตกลงใจตอบคำถามนี้ให้กับตนเอง

 

การที่คนเราได้ทราบเรื่องราวในสิ่งที่ไม่ควรรู้  ส่งผลให้ความได้รู้มิได้บ่งบอกว่า เราจะสามารถหลีกหนีได้ตลอดไป แต่ทว่าการได้รับรู้บ่งบอกได้ถึงการแก้ไขปัญหาในขณะนั้น ถ้าแก้ไขได้ก็ย่อมดีกับตนเอง แต่ถ้าหากว่าแก้ไขไม่ได้ ก็ย่อมที่จะสร้างความทุกข์ใจมากยิ่งขึ้น ในเมื่อได้ทำการดูดวงมาแล้ว รู้เรื่องอนาคตพร้อมทั้งปัจจุบันของตนเองแล้ว แต่ทว่าสุดท้ายก็มิได้ช่วยให้แก้ไขอะไรได้อยู่ดี