ตลาดน้ำอโยธยา ท้องตลาดน้ำของเมืองไทยที่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต

สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยในรูปแบบตลาดน้ำ คงต้องเอ่ยถึง ตลาดน้ำอโยธยา ซึ่งมีพื้นที่ที่ถือได้ว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์อย่างศาลาเรือนไทยหลากหลายไทย ที่ตั้งโชว์ความสวยงามไว้ตามจุดต่าง ๆ ของกินแบบไทย ๆ ที่มีขายตลอดทั้งวัน การพายเรือขายของในตลาดน้ำซึ่งเป็นภาพที่น่าซาบซึ้งใจของคนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นต้น

 
ตลาดน้ำอโยธยา
ถ้าต้องการค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวแบบไทย ๆ คงต้องเดินทางไปตลาดน้ำอโยธยา เนื่องจากที่นี่ถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นพื้นที่ตลาดน้ำ ที่มีความสำคัญของไทย เพราะเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มาภายในรูปแบบตลาดน้ำที่ทันสมัย แต่ยังคงรักษาความเป็นไทยไว้ได้อย่างมากมาย เป็นเหตุให้ตลาดน้ำแห่งนี้กลับเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยพร้อมทั้งคนต่างชาติ อย่างน้อยความเป็นตลาดน้ำอโยธยา ก็บ่งบอกได้ว่ามีครบรสชาติมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คงความเป็นไทยไว้ได้อย่างมากมาย จุดที่เด่นจึงเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวของตลาดน้ำอโยธยารอบๆ ที่ทำให้ผู้เดินทางสนใจพร้อมกับเดินทางไปเพื่อสิ่ง ๆ นี้ หากจะให้กล่าวถึงจริง ๆ ก็ค่อนข้างเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยคลองหรือแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านพื้นที่นั้น ๆ คงมีการตกแต่งพื้นที่ขนาดกว้างพร้อมกับเนรมิตให้เป็นจุดชมวิวหรือจุดต่างๆ ซึ่งคงรูปไว้ด้วยความเป็นไทยที่เด่น ไม่ว่าจะเป็น กำแพงขนาดใหญ่ที่เปรียบเหมือนเป็นกำแพงกั้นเมืองภายในสมัยก่อน ซึ่งสลักชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนี้ไว้ว่า ตลาดน้ำอโยธยา สร้างความอลังการอย่างมากและทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมาก ใช้จุด ๆ นี้ไว้เป็นสถานที่ถ่ายภาพ
 
พร้อมทั้งนี่ก็เป็นจุดที่สร้างรูปแรกแห่งการสัญจร มายังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้โดยตรง และจุดต่อมาคือสะพานเชื่อมต่อทางเข้า สำหรับนำนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าไปสู่โลกแห่งตลาดน้ำอโยธยาโดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นสะพานไม้แบบไทย ๆ ขนาดใหญ่ เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวได้เชยชมกับบรรยากาศของตลาดน้ำแบบไทย ๆ ตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าไปเลยเชียว