สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งอย่าง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

โดยทั้งหมดของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะพื้นที่ทั้งหมดประกอบไปด้วยการจัดแจงทางด้านเกษตรกรรม เนื่องจากสถานที่สำคัญสถานที่แห่งนี้  เป็นสถานที่ที่คนไทยภาคภูมิใจที่จะได้มาเชยชมและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีความสำคัญยิ่งกลับไป

 
เกษตรหลวงอินทนนท์
ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่วันนี้คนไทยเราทุกคนภูมิใจอยากนำเสนอ  ความบริบูรณ์ของสถานที่เที่ยวเชียงใหม่แห่งนี้ดูเหมือนว่าเป็นที่ตื่นตาพร้อมกับตื่นใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยพร้อมกับต่างประเทศ  โดยเฉพาะความครบครันในเรื่องของวิวทิวทัศน์  ไม่ว่าจะมองไปที่มุมไหนของเชียงใหม่ เราก็จะอาจครบพบได้ถึงวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามทั่วทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้า  ต้นไม้ดอกไม้มากมายพันธุ์  ภูเขา  แหล่งน้ำ ลำธาร พร้อมทั้งความสวยงามทางด้านประเพณีพร้อมกับวัฒนธรรมที่แปลกแยกไปจากที่อื่น คงจะไม่พ้นสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  เปรียบเหมือนเป็นสถานที่ที่มีความสลักสำคัญ  เพราะเป็นโครงการอันเนื่องจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น  พร้อมทั้งได้เป็นสถานีถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรแผนใหม่  ที่จะสร้างความหนักแน่นทางด้านผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นไปกว่าเดิม  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้เกษตรหลวงอินทนนท์สถานที่ที่มีความสลักสำคัญของชาวเชียงใหม่
 
ซึ่งในปัจจุบันนี้ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  จึงกลับเป็นพื้นที่ที่ได้รับความชอบ  ไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางทั้งไทยและต่างประเทศที่ได้เดินทางเข้าทำการท่องเที่ยวชมความเป็นธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้  พร้อมด้วยได้เชยชมความเป็นเกษตรทฤษฎีที่ต่างไปจากสถานที่อื่น ๆ และเปรียบเสมือนเป็นทฤษฎีการเกษตรรูปแบบใหม่ที่พ่อหลวงของคนไทยได้ประทานให้แก่ประชาชนโดยตรง