เที่ยวสู่จังหวัดมหาสารคาม ค้นพบสวนมัจฉาโขงกุดหวาย

การเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดมหาสารคามส่วนมาก มักเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบชนบท ที่เป็นเหตุให้ผู้คนได้ค้นพบกับการดำเนินชีวิตในรูปแบบชาวไทยชาวอีสาน แต่ว่า ชนบทที่ว่านี้กลับประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมากมาย พร้อมทั้งส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวก็จะประกอบไปด้วยวิวทัศนียภาพธรรมชาติ ที่สื่อให้เห็นถึงความสมบูรณ์ตามแบบฉบับของคนไทยโดยตรง

 
มหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามยกเว้นจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัด หรือแม้กระทั่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้ว มหาสารคามยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ในรูปแบบเชิงชนบท ที่อาจทำให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางท่องเที่ยวอย่างสบายใจ อุ่นใจ และแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของสารคามอีกสถานที่หนึ่ง ก็คงต้องยกให้กับ อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีฝูงปลาหลายร้อยชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นปลาพร้อมทั้งสัตว์น้ำที่มาจากแม่น้ำชี ซึ่งสัตว์น้ำพร้อมกับปลาส่วนใหญ่ต่าง ๆ กลุ่มนี้ ค่อนข้างเอ่อไหลรวมมากับแม่น้ำที่ทะลักเข้ามาอยู่ภายในบริเวณนี้โดยตรง เพราะฉะนั้น ปลาจำนวนมากจะได้เข้ามาอาศัยตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ พร้อมทั้งที่เห็นกันเสียส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาเผาะ ซึ่งมีประเภทเป็นปลาเนื้ออ่อน โดยต้นตระกูลของปลายประเภทนี้จะเกิดขึ้นในแม่น้ำโขง ทำให้ชาวบ้านพยายามอนุรักษ์พร้อมกับนิยมเลี้ยงเอาไว้ เพื่อนักเดินทางได้เดินทางมาเที่ยวชม ตลอดจนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวข้องชนิดพันธุ์ปลาต่าง ๆ ที่ยังคงมีอยู่ข้างในประเทศไทยของเรา
 
การสัญจรท่องเที่ยวภายในมหาสารคามแหล่งท่องเที่ยวชนบท ย่อมเป็นการสัญจรที่ดูสบาย ๆ ชมวิวทัศนียภาพตามธรรมชาติ และสัมผัสการดำเนินชีวิตตามประสาของชาวอีสาน ในจังหวัดมหาสารคามโดยตรงนั่นเอง