มรดกโลกทางธรรมชาติ ผ่านทางความเป็นสวนแห่งชาติเขาใหญ่

ไม่มีสถานที่ไหน ที่ถูกพิสูจน์ออกมาได้อย่างเด่นชัด ว่าเป็นสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ติด 1 ใน 7 ของโลก เหมือนกับสถานที่เที่ยวอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปีอีกด้วย  จนได้มีผู้นำองุ่นพันธุ์ไวน์ต่างๆ มาทำการเพาะปลูกเป็นไร่ขนาดใหญ่  พร้อมทั้งขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ  ทำเอาเกิดอุตสาหกรรมไวน์หลากหลายแห่งร่วมกัน  ภายใต้การดูแลจากเจ้าพนักงานของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองยิ่งไปกว่านี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ยังคงมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการซื้อขายผลิตผลทางด้านการเกษตรที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สร้างขึ้นมา  ไม่ว่าจะเป็น  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  พร้อมทั้งแหล่งช็อปปิ้งที่อาจจะทำให้ผู้เดินทางได้ผ่อนคลายในสไตล์ยุโรปภายใต้แบรนด์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเอง

 

เขาใหญ่มีภาพภายนอกทางด้านความงดงามทางด้านธรรมชาติเป็นเลิศ พร้อมทั้งความงดงามนี้ก็ถูกเปิดเผย เพื่อให้ผู้เดินทางได้ตื่นตาตื่นใจ ไปพร้อม ๆ กับสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่ง ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือ  อาณาเขตพร้อมทั้งบริเวณรอบๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กลับครอบคลุมพื้นที่ที่หมดที่เกี่ยวข้องถึง 4 จังหวัดด้วยกันเลยทีเดียว  ได้แก่ จังหวัดสระบุรี  นครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมทั้งจังหวัดนครนายก  ซึ่งสถานที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่รายล้อมไปด้วยพื้นที่ของสี่จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น  ถ้าลองนึกดูเล่น ๆ ขนาดของพื้นที่ก็อาจจะกว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  นอกจากจะมีพื้นที่กว้างขวางเกินคาดการณ์  ถึงขนาดพื้นที่ขยายตัวไปถึงสี่จังหวัดร่วมกัน จนกลายเป็นที่น่ามหัศจรรย์ใจของประชาชนที่เพิ่งรู้ในเรื่องนี้ อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ใจที่เราอาจจะทราบได้อีกนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้ถูกประกาศให้เป็น  มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกโดยตรงเช่นกัน