วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ พระอารามคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนา

เพราะ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หรือว่า วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเพื่อชาวเชียงใหม่โดยตรง  โดยวัดนี้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มายาวนาน  มีผลทำให้ด้านในวัดแห่งนี้มีศิลปกรรมอันเลอค่าด้านในวิหารหลวง  ที่ถูกก่อสร้างขึ้นเมื่อครั้งครูบาศรีวิชัย  อีกทั้งหอไตรที่ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบล้านนาโดยแท้  พร้อมทั้งเจดีย์ทรงระฆังคว่ำพร้อมทั้งวิหารลายคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์  ซึ่งถือได้ว่าเป็นพุทธปฏิมากรเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกองค์หนึ่งด้วย พร้อมทั้งด้วยเหตุนี้  จึงเป็นเหตุให้วัดพระสิงห์  กลับเป็นสถานที่ที่มีความหมายของเชียงใหม่โดยตรง  ด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมล้านนาทุกสัดส่วนพร้อมทั้งทุกอณูพื้นที่ภายในวัด  ทำเอามีผู้เดินทางมากมายต่างให้ความสนใจวัดพระสิงห์ เชียงใหม่  และเดินทางมาเที่ยวชมความงามเป็นปริมาณมากต่อวันเลยทีเดียว

 
วัดพระสิงห์
นักเดินทางที่ได้สัญจรมาที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ หรือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ก็จะพบกับความคุ้มค่า เมื่อนักเดินทางได้ติดตามรับชมสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าของขนมธรรมเนียมไทย  รวมถึงฝีมือของชาวไทยทางด้านจิตรกรรม  ศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าของชาวไทยด้วยแล้ว  ย่อมเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้  ก็เพราะว่าอย่างน้อยเชียงใหม่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นล้านนา  หากมีจิตรกรรมหรือปะติมากรรมอันทรงคุณค่าให้ได้เจอ  ก็ย่อมเป็นศิลปกรรมที่ถูกก่อสร้างด้วยช่างฝีมือของชาวล้านนาแบบแท้จริง และสำหรับศิลปกรรมที่ถูกก่อสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือของชาวล้านนาโดยแท้  ก็ย่อมมีที่จังหวัดเชียงใหม่  อย่างน้อยดินแดนแห่งล้านนาก็ยังคงมีมรดกอันทรงคุณค่าของไทยเก็บไว้อย่างกว้างขวาง  แต่ขึ้นกับว่าคนไทยจะสามารถค้นเจอสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เองหรือเปล่า  อย่างสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่มากหลายสถานที่ร่วมกัน  ก็ยังคงมีศิลปกรรมที่เกิดขึ้นจากฝีมือช่างชาวล้านนาโดยแท้จริงมากหลายสถานที่