แหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่เช่น หมู่บ้านขอบด้ง

เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ได้มีการจัดแผนการมัคคุเทศก์น้อย ที่คอยอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการอธิบายวิถีชีวิตของชนเผ่าทั้งสองแก่ผู้ที่มาเยือน เพื่อที่จะเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรักภายในท้องถิ่นเชียงใหม่ได้อีกด้วย

 
และอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ที่น่าสนใจ คงต้องยกให้กับหมู่บ้านขอบด้ง ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้มักจะนับถือผีและมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมทั้งความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นสำคัญ สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัญจรเชียงใหม่ในรูปแบบเบาสบาย ก็อาจเป็นการท่องเที่ยวภายในสถานที่มากมาย ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตที่แตกต่างของชนบท หรือว่ากลุ่มคนเชื้อชาติหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาในบริเวณพื้นที่เชียงใหม่แห่งนี้ เช่นว่า หมู่บ้านขอบด้ง ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอดำและเผ่ามูเซอแดง ซึ่งทั้งสองเผ่านี้ได้ทำการตกลงเป็นพันธมิตรและอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องต่างชนเผ่า ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงภายในด้านการเกษตรพร้อมทั้งด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อจะเป็นการส่งเสริมอาชีพของชนเผ่าทั้งสองให้ยั่งยืน ส่วนทางเข้าบริเวณหน้าหมู่บ้านค่อนข้างมีการจำลองบ้านและวิถีชีวิตของชาวมูเซอให้ได้เจอ นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเที่ยวชมเชียงใหม่ ที่หมู่บ้านของด้งก็จะได้เชยชมกับวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากคนไทยเช่นเรา ซึ่งพวกเขามีวิถีชีวิตที่ลำบากพร้อมทั้งมีโอกาสที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่น้อยกว่า แต่เขาทั้งหลายก็สามารถยืนหยัดและดำเนินชีวิตอยู่บนหนทางที่มีความเรียบง่ายนี้ได้อย่างสงบสุข
 
เชียงใหม่
ส่งผลให้หมู่บ้านขอบด้ง เป็นสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ที่แตกต่าง และเหมือนเป็นต้นแบบที่ดีของการดำรงชีวิตนั่นเอง และสำหรับผู้เดินทางท่านใดที่สนใจ ต้องการจะมีโอกาสเรียนรู้พร้อมกับศึกษาวัฒนธรรมของหมู่บ้านนี้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปรบกวนหรือยุ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลของพวกเขา