สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยาแบบหมู่บ้านโปรตุเกส และเรื่องเก่าแก่ที่ถูกจารึก

หมู่บ้านโปรตุเกส เกิดขึ้นมาจากเรื่องราวในสมัยโบราณ ที่มีความสำคัญสำหรับคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดพบโบราณวัตถุที่สำคัญอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะโครงมนุษย์ พร้อมกับเครื่องประกอบพิธีทางศาสนา อีกทั้งยังคงมีเครื่องปั้นดินเผา เหรียญกษาปณ์ กล่องยาสูบอีกด้วย และนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา ที่มีความหมายของไทยที่คนไทยจะต้องให้ความสำคัญอย่างแท้จริง

 
สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หมู่บ้านโปรตุเกส ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่ง ที่มีความสำคัญอย่างมาก ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโปรตุเกสนั้น เป็นเพราะว่าชาวโปรตุเกสที่ถือได้ว่าเป็นชาวยุโรปชาติแรก ที่เข้ามาติดต่อทำมาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาภายในครั้งเก่าก่อน โดยมีอัลฟองโซ เอ อัลบู เคอร์ก ซึ่งคือผู้สำเร็จราชการของโปรตุเกส ได้ทำการส่งนายดูอาร์เต้ เฟอร์นันเดส เข้ามาเป็นทูตเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 แห่งกรุงศรีอยุธยาในประเทศไทย พร้อมกับตั้งแต่นั้นมาจึงทำให้ชาวโปรตุเกสส่วนมาก เข้ามาพำนักพักพิงและตั้งหลักปักฐาน พร้อมทั้งทำการค้าขาย พร้อมทั้งเป็นทหารอาสาในกองทัพกรุงศรีอยุธยา พร้อมทั้งมีการสร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ศาสนาและเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วย ทำให้ในช่วงปัจจุบันบริเวณนี้ยังคงมีร่องรอย โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏขึ้นอย่างชัดแจ้งอย่าง โบราณสถานซานเปโตรหรือโบสถ์ในคณะ โดมินิกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความหมาย เนื่องจากมีไว้สำหรับประกอบพิธีกรรมของศาสนา นับได้ว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินไทยเลยก็ว่าได้
 
และด้วยเหตุผลนี้เอง จึงทำเอาพื้นที่แห่งนี้ กลับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ และน่าจารึกอย่างมากที่สุด จนกลับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยาที่น่าหลงใหลในปัจจุบัน พร้อมกับยกเว้นจะมีหมู่บ้านญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวัดพนัญเชิงแล้ว ทำให้พื้นที่แห่งนี้ ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยาอย่างหมู่บ้านโปรตุเกส ที่ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างมากเช่นเดียวกัน โดยที่หมู่บ้านโปรตุเกสตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่ม แถวเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกทางใต้ของตัวเมืองโดยตรง