ทัศนาจรชลบุรี เรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านศูนย์กลางเรียนรู้ธรรมชาติของจังหวัดชลบุรี

ถึงแม้ชลบุรี จะมีสถานที่เที่ยวมากมาย แต่ภายในส่วนของสถานที่ทางธรรมชาติ กลับได้รับความนิยม จากนักเดินทางอย่างมากที่สุด อย่างเช่น ทางศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน สถานที่เที่ยวชลบุรีอีกสถานที่หนึ่ง ยังอยากให้นักเดินทาง หรือว่าประชาชนทั่วไป ได้มีการบริหารร่างกายไปด้วย จึงจัดสร้างศูนย์สุขภาพอนามัยขึ้น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติในที่นี้ยังมีต้นโกงกางเกิดขึ้น เพื่อที่จะป้องกันคลื่นทะเลกระทบกับชายฝัง เพราะว่าต้นโกงกางนั้นจะมีคุณค่าอย่างมากกับสัตว์น้ำ พร้อมทั้งที่สำคัญยังสามารถช่วยดักจับสารอินทรีย์ตกตะกอนได้ดีเช่นกัน เพราะฉะนั้นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นสถานที่เที่ยวชลบุรีอีกแห่งหนึ่ง ที่ทำให้ผู้เดินทางต้องเดินทางมาศึกษาข้อมูลธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ เที่ยวชลบุรีพร้อมกับที่สำคัญเป็นแหล่งที่พักอาศัยของสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นปลา หอย กุ้ง หรือนกกระยางที่มาดักจับปลาเป็นอาหาร ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์อนุรักษ์กันมาช้านาน

 
ชลบุรี
ความแตกต่างของสถานที่เที่ยวชลบุรี จะเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ และอยากจะเดินทางไปเป็นจำนวนมาก เพราะส่วนมากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีๆ  มีสถานที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัด วัง หรือจะเป็นแหล่งธรรมชาติ และสัตว์ป่าอีกมากมาย แถมใครที่ยังชอบกับกิจกรรมที่เป็นเหตุให้คุณเพลิดเพลิน ก็ต้องมาสถานที่เที่ยวชลบุรีแห่งนี้ ที่เก็บสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย วันนี้จึงอยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ไม่ค่อยมีผู้เดินทางไปชมกันมากนัก ซึ่งสถานที่เที่ยวชลบุรีที่ว่านี้ คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึงแหล่งธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ถึง 300 ไร่ จัดได้ว่าเป็นพื้นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงเป็นเหตุให้สำนักงานป่าไม้ได้มีการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติขึ้นมา เพื่อจะเป็นการอนุรักษ์ของชาวไทย พร้อมทั้งยังให้ความรู้แก่นักเดินทางควบคู่ไปด้วย จึงจัดทำเส้นทางขึ้นมา เพื่อทำการศึกษาธรรมชาติ จะเป็นสะพานที่มีความยาวถึง 2,300 เมตร นับได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของเมืองไทย